economie & bestuur · nieuw

cover Migranten in de Nederlandse samenleving

Migranten in de Nederlandse samenleving
Herman Blom - Siep van der Werf

Vanuit een unieke sociologische en kritische invalshoek geeft dit boek een overzicht van de ontwikkelingen rond migratie en de invloeden die migratie heeft op de samenleving als geheel ťn op verschillende domeinen als onderwijs, arbeid, zorg en welzijn.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Ware winst

Ware winst
Gemene-goed-economie als wegwijzer
Christian Felber

Een volwaardig alternatief economisch systeem voor waarin het algemeen welzijn van de mens ťn zijn leefomgeving centraal staat: de Economie van het Gemene Goed.
(uitgeverij: Jan Van Arkel)
subcategorie: - economie

cover Van cohousing tot volkstuin

Van cohousing tot volkstuin
De opmars van een andere economie
Gerard Hautekeur

Een ronde van Vlaanderen langs stadslandbouwprojecten, sociaal distributieplatform gezonde voeding, sociale kruideniers, cohousingprojecten, initiatieven van buurteconomie, ruil- of deeleconomie. Langs hoofdrolspelers, bevoorrechte getuigen en experts.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - economie

cover Welke kleur heeft jouw parachute?

Welke kleur heeft jouw parachute?
Een praktisch handboek voor werkzoekers en carriŤreplanners - Editie 2017/2018
Richard N. Bolles

Het succesvolste banenboek ter wereld (meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht in 26 landen) biedt werkzoekers en carriŤreplanners begeleiding, aanmoediging en talloze praktische adviezen.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - economie

cover De bestuurlijke kaart van Nederland

De bestuurlijke kaart van Nederland
Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief
G.E. Breeman - W.J. van Noort - M.R. Rutgers

Een eerste kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Met sleutelbegrippen, kaders, actuele discussies en achtergrondinformatie. Een (zelf)studieboek voor studenten bestuurskunde, politicologie, journalistiek en com
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Statistische toetsen in economische toepassingen

Statistische toetsen in economische toepassingen
Jaap Klouwen

In dit boek behandelen de auteurs basisbegrippen uit de statistische toetsingstheorie. Geschikt voor opleidingen bedrijfseconomie, accountancy, logistiek en andere commercieel-economische opleidingen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - economie

cover Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek

Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek
Samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals
Toby Witte

Een toegankelijk en praktisch boek dat zicht geeft hoe het samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals vorm kan krijgen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Handboek eigen baas

Handboek eigen baas
Voor freelancers, zzp'ers en andere zelfstandigen
Tijs van den Boomen

Een baken voor zowel starters als mensen die al jaren als zelfstandige werken. Concrete adviezen en achtergrondinformatie maar ook gerichte verwijzingen naar betrouwbare sites voor snel wisselende informatie.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - economie

cover Economie!

Economie!
uitgelegd in woord en beeld door de grootste economen
Benoist Simmat (tekst) - Vincent Caut (tekeningen)

In 37 met strips geÔllustreerde portretten, beknopt, treffend en goed gedocumenteerd, worden de bijdragen van de meesterdenkers van de economie met humor ontleed en hun intellectuele nalatenschap geŽvalueerd.
(uitgeverij: Thoth)
subcategorie: - economie

cover Ontgroei

Ontgroei
degrowth: een vocabulaire voor een nieuw tijdperk
Giacomo díAlisa - Federico Demaria - Giorgos Kallis (red.)

Een goudmijn voor iedereen die twijfelt aan huidige waarden en of we wel op de goede weg zijn. Een scala van begrippen waarmee we een nieuw perspectief kunnen duiden en zo onze toekomst een wending kunnen geven tot waarachtige bloei.
(uitgeverij: Jan Van Arkel)
subcategorie: - economie

cover De wereld van arbeidsbemiddeling

De wereld van arbeidsbemiddeling
Recruitment en re-integratie
Ilonka Dorrepaal - Mirjam Weima-Oberink

Een compleet overzicht van de dagelijkse praktijk van de arbeidsbemiddelaar. Tweede herziene druk. Voor studenten en startende professionals.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - economie

cover Sportbeleid in Nederland

Sportbeleid in Nederland
Van vereniging tot rijksoverheid
Sanne Cobussen - Erik Puyt - Arnoud van de Ven

Een basisboek over beleid toegespitst op sport. Voor studenten van hbo-sportopleidingen, ambtenaren en bestuurders, vrijwilligers en professionals.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover De bestuurlijke kaart van de Europese Unie

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie
Instellingen, besluitvorming en beleid
Anna van der Vleuten (red.)

Studieboek en nuttig naslagwerk met een beknopte geschiedenis van de Europese samenwerking en een beschrijving en analyse van de Europese instellingen en het Europees beleid. 4de geheel herziene druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Bestuurskundig onderzoek

Bestuurskundig onderzoek
een methodologische inleiding
Sandra van Thiel

Een inleiding in de onderzoeksmethodologie waarin de kennis direct toegepast wordt in de bestuurskunde. Alle onderzoeksstappen worden doorlopen en er worden tal van praktische tips gegeven. Ook geschikt voor zelfstudie. 3de herziene druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Recht lezen 2

Recht lezen 2
samenvatten
drs. Jacky van den Dikkenberg

Oefen stapsgewijs het samenvatten van uitspraken en andere teksten. Daarbij wordt aangesloten bij andere belangrijke juridische vaardigheden: het analyseren van casussen en jurisprudentie en het juridisch argumenteren.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid
Organisatie, beleid en besluitvorming
Patricia Wiebinga

Heldere en toegankelijke inleiding in de bestuurskunde. Met aandacht voor de basisbegrippen, het besluitvormingsproces, de organisatie van de overheid en de invloed van Europa.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Toegepaste micro-economie

Toegepaste micro-economie
Frank Dietz - Wim Heijman - Peter Marks

Deze uitgave slaat een brug tussen de concrete belevingswereld van studenten en de abstracte manier waarop in de micro-economie maatschappelijke vraagstukken worden geanalyseerd.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - economie

cover Voor een goede zaak

Voor een goede zaak
Sociaal ondernemen in theorie en praktijk
Marianne Dagevos - Jiske Kiers - Jillis Kors - Petra Verhagen

Het eerste boek in het Nederlands met een uitgebreid overzicht van de stand van zaken van sociaal ondernemen en een samenhangende bespreking van theorie en praktijk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - economie

cover De veertigjarige crisis

De veertigjarige crisis
Het einde van het kapitalisme?
Henri Houben

In deze analyse van de crisis keert de auteur terug naar 1973 en toont hij aan dat de oplossingen van gisteren om uit de opeenvolgende recessies te komen de voorwaarden van de wereldwijde crisis van vandaag creŽerden.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - economie

cover Recht lezen 1

Recht lezen 1
tekstbegrip en woordenschat
drs. Jacky van den Dikkenberg

Een schat aan (online) oefeningen in tekstbegrip en woordenschat voor toekomstige juristen. Daarmee wordt niet alleen de leesvaardigheid verbeterd en de woordenschat vergroot, ook de kennis van het recht in de praktijk neemt toe.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Leisure!

Leisure!
Inleiding in de vrije tijd
Martijn Mulder

Een helder en toegankelijk overzicht van de vrijetijdssector. 2de geactualiseerde druk. Voor studenten van opleidingen op het gebied van vrije tijd (leisure), sport, toerisme, media en cultuur.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - economie

cover Basisboek wiskunde en financiŽle rekenkunde

Basisboek wiskunde en financiŽle rekenkunde
Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen
Donald van As - Jaap Klouwen

Parate kennis van en ervaring met het werken met kwantitatieve gegevens voor bachelorstudenten economie aan hogeschool en universiteit. Tweede, herziene druk
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - economie

cover Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

Verkeer en vervoer in hoofdlijnen
Bert van Wee - Jan Anne Annema

Dit boek biedt een helder beeld van de functie en betekenis van verkeer en vervoer in onze huidige maatschappij, vanuit de vakgebieden economie, ruimtelijke wetenschappen, civiele techniek en psychologie. Bedoeld voor hoger onderwijs en zelfstudie.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - economie - bestuur en beleid

cover De essentie van administratieve organisatie

De essentie van administratieve organisatie
Wim Fennis - Jan-Pieter Schilderinck

Een begrijpelijke en overzichtelijke inleiding in de administratieve organisatie op basis van de drie belangrijkste bedrijftypes: handels-, industriŽle en dienstverlenende bedrijven. 2de druk met extra hoofdstukken.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - bestuur en beleid

cover Dynamics in economic geography

Dynamics in economic geography
Changing views on industrial location and regional development
Oedzge Atzema - Ton van Rietbergen - Jan Lambooy - Sjef van Hoof

A survey of the major economic geography theories.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - economie

cover CoŲperaties

CoŲperaties
Hoe heroveren we de economie?
Dirk Barrez

Over de alternatieven voor het falend financieel kapitalisme.
(uitgeverij: overige uitgevers)
subcategorie: - economie

top

rss feed economie & bestuur

economie & bestuur · alle boeken