filosofie · nieuw

cover Wat is een volk?

Wat is een volk?
Alain Badiou - Pierre Bourdieu - Judith Butler - Georges Didi-Huberman - Jacques RanciŤre

De auteurs gaan in op de betekenis en context van het begrip 'het volk'. De diverse teksten hebben gemeen dat zij een simplificering van het begrip volk tegengaan en het stevig verankeren in emancipatoire ontwikkelingen.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover Fabrieken van kennis, IndustrieŽn van creativiteit

Fabrieken van kennis, IndustrieŽn van creativiteit
Gerald Raunig

Over de toekomst van de universiteit binnen de kenniseconomie en over de transformatie van creatieve praktijken.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover De haat tegen de democratie

De haat tegen de democratie
Jacques RanciŤre

RanciŤre laat in dit boek zien hoe democratie sinds de Grieken steeds opnieuw is gedefinieerd en stelt dat het vandaag de dag wederom een nieuwe invulling nodig heeft.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover The murder of art

The murder of art
A historical introduction tot aesthetics
Thomas Crombez

This book traces the history of Western philosophy of art. At the same time, it provides a cross section of philosophy in the West. Each philosopher is introduced with a biographical sketch, which is followed by a discussion of his theory of art.
(uitgeverij: Letterwerk)
subcategorie: - algemeen

cover Wat is God?

Wat is God?
Wetenschappers & kunstenaars op zoek
Ton de Kok

Ton de Kok geeft met een journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van 25 wetenschappers en kunstenaars met de vraag Wat is God?
(uitgeverij: Thoth)
subcategorie: - algemeen

cover Vrijdenken en humanisme in Nederland

Vrijdenken en humanisme in Nederland
40 plekken van herinnering
Bert Gasenbeek

Een veertigtal personen, organisaties en onderwerpen die van bijzondere betekenis zijn voor de humanistische traditie in Nederland. Iedere bijdrage gekoppeld aan een concrete plek.
(uitgeverij: Thoth)
subcategorie: - algemeen

cover Humanisme als zelfbeschikking

Humanisme als zelfbeschikking
Levensherinneringen van een homohumanist
Rob Tielman

Rob Tielman blikt naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag terug op zijn jeugd, zijn activiteiten in de homo/lesbische beweging, en in de humanistische beweging. Tenslotte rondt hij zijn memoires af met zijn ervaringen als nije Fries.
(uitgeverij: Papieren Tijger)
subcategorie: - humanistiek

cover Het regeren van precairen

Het regeren van precairen
Isabell Lorey

De fundamentele onzekerheid over inkomen en levensonderhoud is een regime geworden, een allesoverheersende manier van hoe we geregeerd worden en onszelf regeren.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover Alles werd politiek

Alles werd politiek
De verhouding tussen het politieke en het persoonlijke in de humanistische en de homolesbische beweging in Nederland, 1945-1980
Elise van Alphen

In dit boek worden de opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke vanaf de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren tachtig in Nederland onderzocht, voor de humanistische en de homolesbische beweging.
(uitgeverij: Papieren Tijger)
subcategorie: - humanistiek

cover De moord op de kunst

De moord op de kunst
Een historische inleiding tot de kunstfilosofie
Thomas Crombez

Dit boek traceert de geschiedenis van de kunstfilosofie en biedt daarmee meteen een dwarsdoorsnede van de westerse filosofie. Elke filosoof wordt ingeleid met een biografische schets, gevolgd door een bespreking van zijn theorie van de kunst.
(uitgeverij: Letterwerk)
subcategorie: - algemeen

cover De stilte en het onuitsprekelijke

De stilte en het onuitsprekelijke
Over beeldcultuur, kunst en mystiek
Antoon Van den Braembussche

Een zoektocht naar een diepere, existentiŽle en spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheÔsme, tussen westerse en oosterse filosofie doorbreekt.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover All Inclusive

All Inclusive
Een kritische rondgang door het exclusieve resort van de menselijke existentie - Een wijsgerig-antropologische studie
Ben Jongbloed

In dit boek zoekt de auteur vanuit het grensgebied tussen academische en niet-academische filosofie naar fundamenten van menselijke existentie te midden van een verder materiŽle werkelijkheid.
(uitgeverij: IJzer)
subcategorie: - algemeen

cover De eeuw van onze kinderen

De eeuw van onze kinderen
Rik Pinxten

In dit boek gebruikt Rik Pinxten zichzelf wel als ingangspoort tot een universeel verhaal: dat van de grote verschuivingen van onze naoorlogse geschiedenis. Een filosofisch boek en een parabel over het leven van en in de westerse cultuur.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Bloedroes

Bloedroes
Over onmodern geluk
Jan Verplaetse

Aan de hand van persoonlijke ervaringen, religieuze tradities, westerse literatuur en filosofie, culturele, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen onderzoekt Jan Verplaetse onze fascinatie voor bloed.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - algemeen

cover De achterkant van het tapijt

De achterkant van het tapijt
Een zoektocht naar de rol van het toeval in de wereld
Willem Gooijer

Hoe hebben filosofen, wetenschappers, kunstenaars en ook theologen tegen het toeval aangekeken en wat hebben deze inzichten betekend voor de hedendaagse mens? Een zoektocht die tot verrassende conclusies leidt.
(uitgeverij: IJzer)
subcategorie: - algemeen

cover De spektakelmaatschappij & Commentaar op de spektakelmaatschappij

De spektakelmaatschappij & Commentaar op de spektakelmaatschappij
Guy Debord

Dit werk, oorspronkelijk gepubliceerd in 1967, heeft niets aan relevantie ingeboet, want de geschiedenis doet er alles aan om Debords analyses te bevestigen. De spektakelmaatschappij, als extreme vorm van kapitalisme, breidt zich uit over de hele planeet.
(uitgeverij: IJzer)
subcategorie: - algemeen

cover Tussen autonomie en humaniteit

Tussen autonomie en humaniteit
De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970
Vincent Stolk

Hoe denken vrijdenkers, anarchisten en humanisten over opvoeding en onderwijs en hoe hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van pedagogiek en onderwijs in Nederland?
(uitgeverij: Papieren Tijger)
subcategorie: - humanistiek

cover De patiŽnt terug van weggeweest

De patiŽnt terug van weggeweest
Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis
Andries Baart - Frans Vosman e.a.

Dit boek brengt kritisch verslag uit van een zorgethisch gemunt veranderingsproces dat gevolgen heeft voor de praktijken van de zorgverlening, het leidinggeven en het zorgbeleid.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - ethiek

cover De kunst van kritiek

De kunst van kritiek
Adorno in context
Johan Hartle - Thijs Lijster

De kunst van kritiek brengt teksten bijeen van internationale Adorno-kenners die de vraag naar de actualiteit van radicale cultuurkritiek centraal stellen.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover Francis Bacon

Francis Bacon
Logica van de gewaarwording
Gilles Deleuze

In 17 hoofdstukken gaat Deleuze de confrontatie met het werk van Bacon aan. De analyses komen uiteindelijk samen in een reflectie op Bacons werk als geheel. Inzicht in de schilderkunst van Bacon en een beeld van Deleuzes eigen filosofische ontwikkeling.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover Kritisch en klinisch

Kritisch en klinisch
Essays over literatuur en filosofie
Gilles Deleuze

Laatste boek dat de Franse filosoof Gilles Deleuze zelf heeft samengesteld. Over de relatie tussen literatuur en filosofie, over schrijvers als Herman Melville, T.E. Lawrence en Leopold von Sacher-Masoch, en filosofen als Kant, Spinoza en Nietzsche.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover De geŽmancipeerde toeschouwer

De geŽmancipeerde toeschouwer
Jacques RanciŤre

RanciŤre verzet zich tegen de gedachte dat het hedendaagse publiek van kunst en cultuur passief het getoonde aanschouwt. In zijn briljante analyse komt hij tot een radicaal andere visie op de geŽmancipeerde toeschouwer en op kunst als politiek instrument.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover Is er ruimte in de gevestigde orde?

Is er ruimte in de gevestigde orde?
essay over het individuele in organisatie, management en bestuur
Marjorieke Glaudemans

Voor al diegenen die wel eens nerveus worden van de heersende overtuiging dat er overal een sluitend antwoord op zou zijn. Een pleidooi voor het individuele vermogen om te blijven bevragen wat er speelt in organisatie, management en bestuur.
(uitgeverij: IJzer)
subcategorie: - algemeen

cover Wat is eigendom?

Wat is eigendom?
Onderzoek naar de beginselen van recht en bestuur
Pierre-Joseph Proudhon

Klassieker van de grondlegger van het anarchisme, die in deze tijden van toenemende economische ongelijkheid niets aan actualiteit heeft ingeboet.
(uitgeverij: IJzer)
subcategorie: - algemeen

cover Piet Spigt

Piet Spigt
Humanist onder de vrijdenkers en vrijdenker onder de humanisten
Bert Gasenbeek

13 oorspronkelijke teksten van Piet Spigt, illustraties en 6 speciaal voor deze bundel geschreven teksten over Piet Spigt geven samen een beeld van de geschiedenis van het vrijdenken en humanisme tussen 1945 en 1980.
(uitgeverij: Papieren Tijger)
subcategorie: - humanistiek

cover Athenaeum

Athenaeum
Fragmenten, essays, kritieken
Friedrich Schlegel

De teksten in dit boek tonen de jonge, revolutionaire Schlegel en weerspiegelen zijn stilistische veelzijdigheid. Zijn fundamentele vragen over taal, de onkenbaarheid van de wereld en de verbeeldingskracht van literatuur en poŽzie zijn nog steeds actueel.
(uitgeverij: Octavo)
subcategorie: - algemeen

cover Het huidige moment

Het huidige moment
spiritualiteit zonder religie
Sam Harris

Eeels een persoonlijk relaas, deels een zoektocht naar de wetenschappelijke fundamenten van spiritualiteit. Geen ander boek brengt contemplatieve wijsheid en moderne wetenschap op deze manier samen.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - algemeen

cover Juan de Mairena

Juan de Mairena
Uitspraken, grappen, suggesties en herinneringen van een onbekende leraar
Antonio Machado

De bundeling filosofische fragmenten van een van de belangrijkste Spaanse auteurs uit de eerste helft van de 20ste eeuw vormt een merkwaardige tekst die eigenlijk aan alle genres ontsnapt. Een hoogtepunt in de moderne Spaanse literatuur.
(uitgeverij: IJzer)
subcategorie: - algemeen

cover In het universum van de technische beelden

In het universum van de technische beelden
Vilťm Flusser

Tweede deel van Flussers grote mediatheoretische trilogie, waarin hij de geschiedenis en ontwikkeling van communicatietechnieken in beeld en schrift vanaf de prehistorie tot en met het digitale tijdperk neerzet als een proces van toenemende abstractie.
(uitgeverij: IJzer)
subcategorie: - algemeen

cover In het licht van de wereldliteratuur

In het licht van de wereldliteratuur
Een humanistische bloemlezing
Wim Coster - Agnes Coomans - Bert Gasenbeek

Een bloemlezing met 100 teksten als bron van bezinning en bezieling voor humanisten. Voor mensen, door mensen en voor een zinvol bestaan.
(uitgeverij: Papieren Tijger)
subcategorie: - humanistiek

cover 84 Namen

84 Namen
Een filosofiegeschiedenis (roman)
R.P. Bosch

Enerverende speurdersroman en filosofiegeschiedenis in ťťn. Een uitgelezen achtergrondboek voor middelbare scholieren met filosofie in hun pakket en een aanrader voor iedereen die zich wijsgerige basiskennis wil eigen maken.
(uitgeverij: IJzer)
subcategorie: - algemeen

top

rss feed filosofie & ethiek

filosofie & ethiek · alle boeken