geestelijke gezondheid · nieuw

cover Unravelling Autism

Unravelling Autism
Introduction to Autism with the Socioscheme
Martine Delfos

A brief introduction in autism introducing the theory of the Socioscheme and the MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person).
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Brein onder druk

Brein onder druk
Over stress, agressie en veerkracht
Malou van Hintum - Katy de Kogel (red.) - Frans Leeuw (red.)

Over de invloed die hersenmechanismen en fysiologische factoren zoals hartslag en hormoonniveaus hebben op iemands gedrag en gevoel. Over de wisselwerking tussen sociale- en psychologische factoren en fysiologische- en hersenprocessen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Help, mijn juf is een paard!

Help, mijn juf is een paard!
Het versterken van executieve functies door ervaringsleren met paarden
Paulien Rutgers

Met een wetenschappelijk onderbouwde theorie en veel praktijkvoorbeelden wordt in dit boek de rol die het paard kan spelen bij het versterken van executieve functies met behulp van ervaringsleren helder uiteengezet.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Sanne

Sanne
Over mishandeling en het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld
Martine Delfos

Een therapeutisch verhaal voor kinderen van 6 tot 10 jaar die te maken hebben met mishandeling en als gevolg daarvan een laag zelfbeeld hebben. Een hulpmiddel om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - helpboekjes kinderen en jongeren

cover Gedrag in uitvoering

Gedrag in uitvoering
Over executieve functies bij kinderen en pubers - Tweede editie
Diana Smidts - MariŽtte Huizinga

De tweede, geheel herziene editie van dit zeer succesvolle boek bevat herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven van kinderen tussen de 3 en 17 jaar, maar ook inzichten en praktische tips versterken van executieve functies.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover Praktijkboek Psychotrauma

Praktijkboek Psychotrauma
Ankie Driessen - Willie Langeland

Dit helder en toegankelijk praktijkboek, geschreven door deskundigen, zet de verschillende traumatypen op een rij samen met de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp. Bestemd voor hulpverleners, docenten en studenten.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg - psychotherapie

cover Het behandelen van PTSS bij jonge kinderen

Het behandelen van PTSS bij jonge kinderen
Een klinische gids
Michael S. Scheeringa

Een evidence-based raamwerk voor het vaststellen en behandelen van een posttraumatische stressstoornis bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud met behulp van cognitieve gedragstherapie.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg - psychotherapie

cover Handboek taalontwikkelingsstoornissen

Handboek taalontwikkelingsstoornissen
Ellen Gerrits - Mieke Beers - Gerda Bruinsma

Dit boek geeft algemene informatie over taalontwikkelingsstoornissen en handelingsgerichte informatie met betrekking tot het hele interventietraject: van signalering tot evaluatie van therapie.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - stoornissen

cover Hechtingsgerichte gezinstherapie

Hechtingsgerichte gezinstherapie
Werken aan de basis
Daniel A. Hughes

Het eerste boek in zijn soort dat de therapeut een volledige handleiding biedt voor het gebruik van hechtingstherapie bij gezinnen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - stoornissen

cover Seks, drugs en Asperger

Seks, drugs en Asperger
Een handleiding voor volwassenheid
Luke Jackson

Luke Jackson schrijft genadeloos openhartig en vol humor over het leven met een autismespectrumstoornis. Aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen bereidt Jackson je voor op de uitdagingen van het volwassen leven.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Kook het lekker zelf

Kook het lekker zelf
Sandra Cornelissen

Zeer visueel kookboek. Voor kinderen die graag zelfstandig willen leren koken en mensen voor wie de standaard kookboeken niet bieden wat ze nodig hebben, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een autismespectrumstoornis.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Ik en hoogbegaafdheid

Ik en hoogbegaafdheid
Inzicht in jezelf
Nathalie van Kordelaar - Esther de Boer - Mariken Althuizen

Kinderen meer inzicht geven in hun hoogbegaafdheid. Aan de orde komen o.a. theorie van de hoogbegaafdheid, creatief denkvermogen, omgaan met anderen, anders voelen, perfectionisme, onderpresteren en faalangst.
(uitgeverij: NiŮo (imprint van SWP))
subcategorie: - helpboekjes kinderen en jongeren

cover De baas van de piekerfabriek

De baas van de piekerfabriek
Dagboek met tips en oefeningen om angsten en zorgen te verminderen
Margreet van der Veen

Voor kinderen van 7 tot ongeveer 10 jaar die te veel piekeren. Tips opdrachten, oefeningen en voorbeelden die helpen om het piekeren los te laten en weer controle over je eigen gedachten te krijgen.
(uitgeverij: NiŮo (imprint van SWP))
subcategorie: - helpboekjes kinderen en jongeren

cover Autisme ontrafelen

Autisme ontrafelen
Introductie over autisme met het Socioschema (PICOWO-serie deel 13)
Martine Delfos

Een korte introductie over autisme, vanuit de theorie van het Socioschema met de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person. Dankzij de heldere beschrijving en de vele voorbeelden een zeer leesbaar boek met een grondige wetenschappelijke bodem.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Hoe krijg ik grip op zelfbeschadiging?

Hoe krijg ik grip op zelfbeschadiging?
meer inzicht door opdrachten en oefeningen
Lawrence E. Shapiro

Dit werk- en doeboek voor jongeren is een instrument ter ondersteuning van professionele therapie. Met de oefeningen kunnen ze proberen te achterhalen waarom zij zichzelf beschadigen en krijgen ze suggesties aangereikt om ermee op te houden.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - helpboekjes kinderen en jongeren

cover Mindfulness en de transformatie van wanhoop

Mindfulness en de transformatie van wanhoop
Werken met mensen met een suÔciderisico
Mark Williams - Melanie Fennell - Thorsten Barnhofer - Rebecca Crane - Sarah Silverton

Hoe kun je op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie, MBCT, aanbieden aan cliŽnten die worstelen met suÔcidegedachten? Dit boek beschrijft de optimale behandeling voor risicopatiŽnten.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychotherapie

cover Zelfvertrouwen en levenslust

Zelfvertrouwen en levenslust
Een instrument voor effectieve interventies
Ida Stamhuis

Dit boek beschrijft het Ziezomodel, een praktische manier voor begeleiders van volwassenen en kinderen om inzicht te verkrijgen in de personen waarmee ze werken. Het biedt structuur aan hun werkwijze en brengt persoonlijke triggers en valkuilen in beeld.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Weg met het angstduiveltje

Weg met het angstduiveltje
Een werkboek voor jongeren op basis van cognitieve gedragstherapie
Kate Collins-Donnelly

Dit boek helpt kinderen van 10 jaar en ouder angst te herkennen en onder controle te krijgen. Ze kunnen er zelfstandig of onder begeleiding mee aan de slag en leren vaardigheden om om te gaan met paniek, angst, fobie of dwang.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - stoornissen - helpboekjes kinderen en jongeren

cover Denkkracht

Denkkracht
Slimmer denken, effectiever handelen
Richard E. Nisbett

Een heldere, praktische gids vol effectief denkgereedschap om thuis, op het werk, op school en in relaties vol vertrouwen beslissingen te nemen.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychologie

cover Stemmingsklachten

Stemmingsklachten
Methoden, casuÔstiek en oefeningen
Corrie Baas

De verschillende vormen van stemmingsklachten per achterliggende problematiek uitgediept. Voor professionals in de gezondheidszorg en hulpverlening en voor mensen die aan het eigen herstel willen werken of een naaste daarbij willen ondersteunen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - stemmingsstoornissen

cover Meer dan woorden

Meer dan woorden
Handboek voor ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie om interactie en taalvaardigheid te ontwikkelen
Fern Sussman

Praktische, op onderzoek gebaseerde strategieŽn om communicatieve en sociale vaardigheden te bevorderen van jonge kinderen met autisme spectrum stoornissen of problemen met sociale vaardigheden. Standaardwerk over ASS.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Krachtwerk

Krachtwerk
Methodisch werken aan participatie en zelfregie
Judith Wolf

Dit boek biedt handvatten voor het geven van maatschappelijke ondersteuning en versterkt het vermogen van mensen om richting te geven aan een leven dat ze de moeite waard vinden.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Nooit meer burn-out!

Nooit meer burn-out!
In drie stappen leren genieten van werk en leven
Anita Roelands

Een gestructureerd zelfhulpprogramma in drie stappen om je verstoorde stresshormoonbalans te herstellen en tips om een nieuwe burn-out te voorkomen. Ook interessant voor bedrijfsartsen, coaches en therapeuten. Vijfde druk!
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - zelfhulp

cover Emowijzer

Emowijzer
Samen praten over wat je voelt
Yvonne C. Franssen

Een makkelijk hulpmiddel voor opvoeders, psychologen, kindertherapeuten en iedereen die met kinderen werkt om te praten over wat het voelt, aan de hand van 16 poppetjes met gezichtjes die voor kinderen herkenbare gevoelsuitdrukkingen hebben.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Zoveel meer dan dyslexie

Zoveel meer dan dyslexie
Leesproblemen in proportie zien
Marianne Chatriot

Dit boek beantwoordt vragen die ouders en hun kinderen hebben over lees- en schrijfproblemen en laat zien hoe kinderen, met hulp van volwassenen, hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen en deze problemen te boven kunnen komen.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover Overwin je eetbuien

Overwin je eetbuien
Waarom je te veel eet, en hoe je daarmee kunt stoppen
Christopher G. Fairburn

De meest recente feiten en inzichten in de psychische en lichamelijke aspecten van eetstoornissen. Plus een zelfhulpprogramma op basis van cognitieve gedragstherapie.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - stoornissen

cover Plan B

Plan B
een vernieuwende handreiking voor autisme en communicatie
Marjon Kuipers-Hemken - Gijs Horvers

Een praktische maar vooral vernieuwende handreiking voor mensen met autisme, partners, ouders, leerkrachten, hulpverleners en ieder ander die op welke manier dan ook met autisme in contact is.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn
Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel
Lies Korevaar - Jos DrŲes

Dit handboek helpt zorgprofessional en sociaal werkers via het gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de competenties te verwerven die nodig zijn om mensen maatschappelijk te ondersteunen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Vertelt u mij eens iets meer...

Vertelt u mij eens iets meer...
Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk
Cor Hoffer

Dit boek beschrijft welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn en geeft praktische tips hoe de professional daarmee kan omgaan. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de individuele patiŽnt of cliŽnt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Seksverslaving

Seksverslaving
Begrijpen en veranderen
Gertjan van Zessen

Voor iedereen die beter wil begrijpen wat seksverslaving is en hoe je er echt van af kunt komen. Klare taal en een eenvoudige, goed toepasbare behandelmethode. Voor patiŽnten en hun partners, maar ook voor professionals in de geestelijkegezondheidszorg.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - seksualiteit

cover Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
PICOWO-reeks Deel 1
Martine Delfos - Norbert Groot

Vanuit de theorie van de Mental Age Spectrum within 1 Person en op basis van ervaringen in verschillende landen biedt dit boek inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

cover De weg kwijt op school

De weg kwijt op school
Waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk meekomen en hoe we ze kunnen helpen
Ross W. Greene

Ross Greene, bekend van de bestseller Het explosieve kind, richt zich op de oorzaken van probleemgedrag in de klas en legt uit hoe je daarbij proactief en conflictvermijdend kunt reageren.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover Grafische Dossieranalyse

Grafische Dossieranalyse
Een leven in beeld (PICOWO-serie deel 9)
Martine Delfos

Heldere en duidelijk beschreven methode, geschikt voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening, zorg of onderwijs om het kind, de jongere of de volwassen in de context van diens hele levensloop te zien. Stimuleert reflectie en zelfreflectie.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Denken, voelen, doen

Denken, voelen, doen
aan de slag met Acceptatie en Commitment Therapie - een lees- en doeboek voor kinderen en jongeren
Maaike Steeman

Met dit boek leer je je gedachten en gevoelens beter te begrijpen en er woorden aan te geven. Naast informatie en voorbeelden bevat het ook veel praktische oefeningen. De rode draad in het boek is de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT).
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - zelfhulp - helpboekjes kinderen en jongeren

cover Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Een praktisch handboek voor het basisonderwijs
Leony Coppens - Carina van Kregten - Marthe Schneijderberg

Dit boek biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van getraumatiseerde leerlingen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen
Principes, perspectieven en praktijken
Jaap van Weeghel - Marieke Pijnenborg - Job van 't Veer - Gerdie Kienhorst

Het eerste standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen in Nederland. Over publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening en effectieve strategieŽn en interventies om stigmatisering te verminderen en te voorkomen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorg

Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorg
Marij EliŽns

Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Schematherapie in de klinische praktijk

Schematherapie in de klinische praktijk
Een complete gids voor individuele, groeps- en geÔntegreerde behandeling met schemamodi
Joan M. Farrell - Neele Reiss - Ida A. Shaw

Het eerste handboek dat een evidence-based methode biedt voor de integratie van individuele schematherapie en groepsschematherapie.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychotherapie

cover Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief

Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Martine Delfos

Een nieuw model over trauma waarin de kenmerken van ontwikkeling met de daarbij behorende ontwikkelingstaken van de hersenen worden toegepast op traumatische ervaringen. Het verklaart de verschillen in reactie op trauma bij verschillende leeftijden.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Leren met autisme

Leren met autisme
Autistisch denken in de onderwijspraktijk
Kobe Vanroy

Dit boek verheldert, aan de hand van de AutismeCentraalMethodiek, gedragsproblemen in de klas vanuit autistisch denken en biedt een concrete aanpakstrategie waarin er plaats is voor zowel omgevingsaanpassingen als vaardigheden leren.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Sterker met stress

Sterker met stress
Waarom stress goed voor je is en hoe je ervan kunt profiteren
Kelly McGonigal

Opzienbarende boodschap: stress kan geen kwaad. Meer nog, stress kan je sterker, slimmer en gelukkiger maken, als je er goed mee omgaat. Met deze stoomcursus leer je stress begrijpen, omarmen en in je voordeel gebruiken.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychologie

cover Terugval en verleiding

Terugval en verleiding
De kunst om afgevallen te blijven
Ingrid Steenhuis - Wil Overtoom

Een praktisch werkboek dat stap voor stap afvallen, de moeilijke momenten daarbij en de verleidingen aanpakt. Wetenschappelijk onderbouwd, maar toegankelijk geschreven. Voor wie zelf aan de slag wil, maar ook voor wie anderen bij het afvallen begeleidt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Schematherapie met kinderen en jongeren

Schematherapie met kinderen en jongeren
Christof Loose - Peter Graaf - Gerhard Zarbock

Het eerste boek over het toepassen van schematherapie in de kinder- en jeugdpsychotherapie. Met specifieke themaís per leeftijdscategorie, een overzicht van vernieuwende technieken en vele concrete voorbeelden.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychotherapie

cover Boosheid beheersen met mindfulness

Boosheid beheersen met mindfulness
Hoe aandacht en compassie je bevrijden van boosheid en rust brengen in je leven
Jeffrey Brantley

Een methode om met mindfulness, stressreductie en compassie je boosheid, angst en vijandige emoties te beheersen. Leer vaardigheden om zelfinzicht te bevorderen, overreacties te vermijden en gemakkelijker in de omgang te worden.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - zelfhulp - stemmingsstoornissen

cover De giraf en de jakhals in ons

De giraf en de jakhals in ons
Over geweldloos communiceren
Justine Mol

Marshall Rosenberg, de grondlegger van Nonviolent Communication ofwel Geweldloos Communiceren, koos twee dieren om zijn ideeŽn krachtig en duidelijk over te brengen: de jakhals en de giraf. Zij staan symbool voor twee kwaliteiten in ons.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
Een inleiding
Jakop Rigter - Malou van Hintum

Dit boek bespreekt de meest voorkomende psychische aandoeningen waar kinderen aan kunnen leiden, welke rol opvoeding, erfelijke factoren en omgevingsfactoren daarbij spelen en hoe ze kunnen worden behandeld.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - psychologie - stoornissen

cover Pieter & Sofie wonen (begeleid) zelfstandig

Pieter & Sofie wonen (begeleid) zelfstandig
Ervaringsverhalen van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking
Mirjana Petrovic

Verhalen over dagelijkse dingen die twee jongvolwassenen met een verstandelijke beperking meemaken in een begeleid wonen project. Bedoeld voor henzelf en ook handig voor hun begeleiders als handreiking voor gespreksvoering.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Ethische codes voor psychologen

Ethische codes voor psychologen
Karel Soudijn

Deze geheel geactualiseerde, derde editie van het ethisch handboek voor de psycholoog gaat uitgebreid in op de beroepscode 2015 van het NIP. Met tal van concrete voorbeelden uit de praktijk en oefeningen om de ethische regels te doorgronden.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychologie - psychotherapie

cover Gespreksvoering in groepen

Gespreksvoering in groepen
Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
Janne Geurts - Inge MŁller - Hans Tenwolde

Deze flexibele denkmethode laat zien hoe de kwaliteit van groepsgesprekken positief beÔnvloed kan worden. Met de vele reflectieve en activerende opdrachten, concrete adviezen en veel voorbeelden uit zeer diverse praktijksituaties.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover 'Juf, ik ben een kunstenaar'

'Juf, ik ben een kunstenaar'
Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining
Thea Giesen - Marijke de Mare

Kinderen van 10 tot 14 jaar aan aan de slag met bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige opdrachten om hun sociale redzaamheid, sociale weerbaarheid en sociale competentie te versterken. Gebaseerd op de KICK-training, Kunst In Contact met Kinderen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Supporting Recovery and Inclusion

Supporting Recovery and Inclusion
Working with the CARe model
Jean Pierre Wilken - Dirk den Hollander

Uitgangspunten en methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, SRH. Met veel praktijkvoorbeelden. Geschikt voor opleiding en training van professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren

Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren
Hoe veerkracht door hechting, zelfregulatie en competenties versterkt kan worden
Margaret E. Blaustein - Kristine M. Kinniburgh

Deze toegankelijke en uitgebreide handleiding biedt een kader voor interventies bij jeugdigen en hun families die te maken hebben met meervoudig trauma en/of voortdurend trauma en maakt gebruikt van het ARC-model - Hechting, Zelfregulatie en Competenties.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Mindfulness in de klinische praktijk

Mindfulness in de klinische praktijk
EssentiŽle vaardigheden
Susan M. Pollak - Ronald D. Siegel - Thomas Pedulla

Deze praktische handleiding voor psychotherapeuten legt uit hoe mindfulness kan worden geÔntegreerd in de klinische praktijk, ongeacht het specialisme van de therapeut of de specifieke behandelsituatie.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychotherapie

cover Postpartum depressie

Postpartum depressie
Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning
Anne Marleen Meulink

Dit boek maakt, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, helder wat bekend is over de oorzaken en de gevolgen van postpartum depressie. Met handvatten voor ondersteuning en behandeling en aandacht voor de impact op de betrokken kinderen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5

Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5
Ontwikkeling & psychopathologie
M.H.M. de Wolf

Een complete, overzichtelijke en diepgaande inleiding in de theorievorming van psychoanalyse. Geschikt voor de basisopleiding tot psychotherapeut en de opleiding tot klinisch psycholoog of psychiater.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - psychologie - psychotherapie

cover Mensenkennis & misverstand

Mensenkennis & misverstand
Hoe we gedachten, gevoelens en bedoelingen van onszelf en anderen begrijpen Ė of niet
Nicholas Epley

Nicholas Epley laat zien wat wetenschappers ontdekt hebben over ons talent om ons in te leven in een ander, en de verrassende fouten die we daarbij onbewust, maar stelselmatig maken.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychologie

cover Overprikkeling voorkomen

Overprikkeling voorkomen
Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD
Barbara de Leeuw

Nieuwe methodiek, zeer praktisch toepasbaar, waarmee mensen met overgevoeligheid voor prikkels leren hier beter mee om te gaan. Uiteraard ook zeer geschikt voor coaches en begeleiders.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum - ADHD - zelfhulp

cover Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen

Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen
Methodeboek maatschappelijke opvang
Marianne Haspels - Ypke Hemminga - Marcella Haak

De 4 pijlers van competentiegericht begeleiden - bejegening cliŽnt, proactief werken, perspectief bieden, netwerk betrekken - zijn in dit boek vertaald in concrete handvatten voor de professionals op de werkvloer.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Houvast

Houvast
Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum
Anneke Groot

Hoe maak je contact met kinderen met autisme? Hoe sluit je aan op hun prikkelverwerking? Anneke Groot geeft antwoord op deze vragen en biedt daarmee belangrijke hulp om de kwaliteiten en het leervermogen van kinderen met autisme te ontwikkelen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

cover De marshmallow-test

De marshmallow-test
Verbeter je zelfbeheersing
Walter Mischel

Het boek van de man achter de wereldberoemde test. In dit baanbrekende boek put Mischel uit decennia van fascinerend onderzoek en voorbeelden uit het dagelijks leven om de aard van wilskracht en zelfbeheersing te verkennen.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychologie

cover Alle therapeuten gehad?

Alle therapeuten gehad?
Nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, whiplash, vermoeidheid, duizeligheid, spierreuma, hyperventilatie
Michiel van Geloven

Over SOLK, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en een echte uitweg ervoor, de psychosomatische therapie.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - zelfhulp

cover Zo worden cliŽnten burgers

Zo worden cliŽnten burgers
Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
Jean Pierre Wilken - Dirk den Hollander

Uitgangspunten en methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, SRH. Met veel praktijkvoorbeelden. Geschikt voor opleiding en training van professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Game over? Start opnieuw!

Game over? Start opnieuw!
Sport en autisme Ė verhalen, tips en spelletjes
Elise Haarman

Helpboek met 12 verhalen over kinderen met een vorm van autisme die allerlei spannende, grappige en soms ook vervelende dingen beleven tijdens en rondom het sporten. De mogelijke oplossingen zijn verwerkt in de tips, opdrachten en specifieke sportinfo.
(uitgeverij: NiŮo (imprint van SWP))
subcategorie: - autisme spectrum - helpboekjes kinderen en jongeren

cover Het willen en zijn gevolgen

Het willen en zijn gevolgen
Over emoties, bewustzijn en psychose
N.H.L. de Jong

De Jong schreef dit boek om inzicht te krijgen, maar ook om collega-patiŽnten inzicht te geven in het proces dat een psychose doet ontstaan, het fenomeen uit de taboesfeer te halen en te zorgen voor meer begrip voor de mens die aan psychosen lijdt.
(uitgeverij: Papieren Tijger)
subcategorie: - stoornissen

cover Vogels van waanzin

Vogels van waanzin
Psychiatrie in Nederlandstalige romans en gedichten
Ranne Hovius

Ranne Hovius vertelt op fascinerende wijze over het kruispunt van psychiatrie en literatuur en bespreekt gekte en genialiteit in het leven en werk van Nederlandse en Vlaamse schrijvers.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychologie

cover Help! Mijn kind heeft een eetstoornis

Help! Mijn kind heeft een eetstoornis
Els Verheyen - Staf Henderickx

Wat kunnen we leren uit de verhalen van familieleden van een kind met een eetstoornis? Hoe steun je je kind tijdens het ziekte- en herstelproces? Dit boek beantwoordt de vragen die er toe doen.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - stoornissen

cover Zakendoen met emoties

Zakendoen met emoties
Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling bij SOLK
Marten Klaver

Een boek voor therapeuten, huisartsen, psychologen, neurologen, psychiaters, ... en iedereen die geÔnteresseerd is in SOLK-problematiek. Een nieuwe manier van kijken naar deze problematiek en een nieuw behandelperspectief, de stressortherapie.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Ontwikkeling in vogelvlucht

Ontwikkeling in vogelvlucht
Ontwikkeling van kinderen en adolescenten (deel 1)
Martine Delfos

Een gedegen beeld van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, in 21 kenschetsen wordt het werk van de belangrijkste theoretici op dit gebied in kort bestek per theoreticus uitgelegd.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Privacy in de zorg

Privacy in de zorg
Van wie is uw medisch dossier?
Ronald Huissen

Voor iedereen die zich bezighoudt met en meedenkt over de toekomst van de zorg en de vraag welke juridische en ethische normen in het gedrang komen bij de grootschalige verwerking van medische gegevens.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Papa is paars - Mama is groen

Papa is paars - Mama is groen
Voor jonge kinderen met een ouder met psychische problemen
Juliette Meijer

Twee voorleesverhalen met indringende tekeningen maken duidelijk wat het voor jonge kinderen betekent te leven met een ouder met een psychisch probleem. Met tips en achtergrondinformatie voor hulpverleners en ouders.
(uitgeverij: NiŮo (imprint van SWP))
subcategorie: - helpboekjes kinderen en jongeren

cover Speltherapie

Speltherapie
Begeleid individueel spel in de gedragstherapie
Silvia HŲfer

De auteur verduidelijkt de toepassing van het begeleid individueel spel binnen de gedragstherapeutische behandeling van kinderen en jeugdigen aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, dialogen tussen psychotherapeut en cliŽnt, foto's en tabellen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Aap-zee-koe 2

Aap-zee-koe 2
Een schrijfprogramma voor kinderen met autisme
Anke Van Acker - Kobe Vanroy

Dit boek biedt een pak ideeŽn en tips om bij het leren schrijven rekening te houden met het uniek autistisch denken. Het gaat ook dieper in op fundamentele aandachtspunten en keuzes waarmee begeleiders worden geconfronteerd.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Het explosieve kind

Het explosieve kind
Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde, chronisch inflexibele kinderen
Ross W. Greene

Een eenvoudige, baanbrekende en veelgebruikte methode om met kinderen met gedragsproblemen om te gaan. 3de geheel geactualiseerde editie.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover Het stressbeeld

Het stressbeeld
Over de samenhang tussen lichamelijke en psychische aspecten van stress
Christina van der Feltz-Cornelis

Dit boek legt op een toegankelijk manier uit welke processen er bij stress optreden in lichaam en psyche en wat je tegen ongezonde stress kunt doen. Voor mensen die last hebben van stress en voor professionals die deze mensen begeleiden of behandelen.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - zelfhulp

cover Moet ik nu huilen?

Moet ik nu huilen?
Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum
Martine Delfos - Riet Fiddelaers-Jaspers

Dit boek is bedoeld om ouders, verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen bij kinderen en jongeren met en zonder autismespectrumstoornissen te helpen en te begeleiden bij een overlijden.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Kleine gids SRH

Kleine gids SRH
Jean Pierre Wilken - Dirk den Hollander

De belangrijkste principes en uitgangspunten van de SRH-methodiek in vogelvlucht plus veelgebruikte hulpmiddelen. Een onmisbaar zakboek voor de SRH-geschoolde professional.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Oefenen in geluk

Oefenen in geluk
Hoe psychologische valkuilen verdwijnen met mindfulness
Ruth Baer

Dit praktische boek laat zien hoe mindfulness en acceptatie je kunnen helpen om de vier belangrijkste valkuilen weg te nemen die geluk in de weg staan: piekeren, vermijding, emotiegestuurd gedrag en zelfkritiek.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - zelfhulp

cover Tussen trots en ergernis

Tussen trots en ergernis
Als je broer of zus autisme heeft
Eva van der Linden

22 mensen, tussen 8 en 43 jaar oud, getuigen openhartig hoe het is een broer en/of zus met autisme te hebben. Een reis doorheen gevoelens van trots, bewondering, aanvaarding, onzekerheid, bezorgdheid, onbegrip, ergernis. Met concreet bruikbare tips.
(uitgeverij: De Draak)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Eigen kracht

Eigen kracht
Begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg
Peter C.A.M. den Boer

Dit beschrijft het proces dat de cliŽnt eerst zelf en daarna met hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) doorloopt: van hulpvraag naar actieplan tot uitvoering.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Werkboek Leuk vinden Ė lief vinden

Werkboek Leuk vinden Ė lief vinden
Kinderen in het autismespectrum affectie leren uitdrukken en waarderen
Tony Attwood - Michelle Garnett

Programma waarmee kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen leren welke gebaren, handelingen en woorden ze kunnen gebruiken om hun gevoelens te uiten.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Behandelwijzer Leuk vinden Ė lief vinden

Behandelwijzer Leuk vinden Ė lief vinden
Cognitieve gedragstherapie om kinderen in het autismespectrum affectie te leren begrijpen en uitdrukken
Tony Attwood - Michelle Garnett

Programma waarmee kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen leren welke gebaren, handelingen en woorden ze kunnen gebruiken om hun gevoelens te uiten.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Psychosociale vaardigheden bij schoolgaande kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Psychosociale vaardigheden bij schoolgaande kinderen met ontwikkelingsstoornissen
Verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen met ASS, ADHD en/of ODD/CD (Horizon-reeks)
Hanneke Menken - Nina Willemse - Evert Scholte

Dit boek gaat na over welke psychosociale vaardigheden leerlingen met autisme, ADHD en/of gedragsstoornissen precies beschikken en hoe het regulier onderwijs hen de passende ondersteuning kan bieden.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - stoornissen

cover kleinGROOT

kleinGROOT
De overtuigingskracht van het detail
Noah Goldstein - Steve Martin - Robert B. Cialdini

De nieuwste inzichten uit de psychologie van het beÔnvloeden. Van de auteurs van de bestseller Overtuigingskracht
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychologie

cover Trauma en veerkracht

Trauma en veerkracht
Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen
Luuc Smit

Dit praktijkboek legt uit wanneer bij de verwerking van trauma en post traumatische stressklachten gespecialiseerde hulp echt nodig is en wanneer het juist beter is deze (nog) niet in te zetten en de eigen veerkracht van de mensen te stimuleren.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie - stoornissen

cover Developmental Perspective on Trauma

Developmental Perspective on Trauma
Martine Delfos

A better understanding of the effect of traumatic experiences on children and adolescents is to be expected when the true developmental perspective is taken into account.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - psychologie

cover Pubervulkanen

Pubervulkanen
Adolescenten leren omgaan met boosheid en woede
Warwick Pudney - …liane Whitehouse

Een praktische gids voor ouders, leerkrachten en andere professionals die bol staat van de tips om confrontaties met pubers te verminderen en relaties te verbeteren.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover Ik kies voor zelfcontrole

Ik kies voor zelfcontrole
Trainershandleiding
Gerly de Boo - Juliette Liber

Een training op school voor kleine groepen kinderen van 8 tot 12 jaar met specifieke gedragsproblemen zoals agressief gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid, op basis van cognitieve gedragstherapeutische methodieken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover Ik kies voor zelfcontrole

Ik kies voor zelfcontrole
Actieboek (set van 6)
Gerly de Boo - Juliette Liber

Een training op school voor kleine groepen kinderen van 8 tot 12 jaar met specifieke gedragsproblemen zoals agressief gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid, op basis van cognitieve gedragstherapeutische methodieken. Actieboek.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover De psychopaat in mij

De psychopaat in mij
De persoonlijke reis van een neurowetenschapper door de donkere kant van het brein
James Fallon

Uit scans blijkt dat de auteur het brein heeft van een psychopaat. Hoe kan hij dan toch gelukkig getrouwd zijn en vader van twee kinderen? In welke mate beÔnvloedde zijn genetische aanleg zijn gedrag? Dat zoekt hij uit in dit boek.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - psychologie

cover Pieter en Sofie krijgen begeleiding

Pieter en Sofie krijgen begeleiding
Ervaringsverhalen van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking
Mirjana Petrovic

Eerste deel uit een reeks van 7 over jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in een begeleid wonen project.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Broddelen

Broddelen
Een (on)begrepen stoornis
Yvonne van Zaalen - Coen Winkelman

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de spraakstoornis broddelen verwerkt tot een concrete behandelmethode, met theoretische achtergronden, diagnostiek, therapeutische strategieŽn en veel voorbeelden. 2de geactualiseerde druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover GeÔntegreerde cognitieve gedragstherapie

GeÔntegreerde cognitieve gedragstherapie
Handboek voor theorie en praktijk
Kees Korrelboom - Erik ten Broeke

Cognitieve gedragstherapie breed en diepgaand uitgewerkt. Een stevige theoretische onderbouwing en een hoog how to do it-karakter. Een compleet, onmisbaar boek voor therapeuten in opleiding en ervaren praktiserende therapeuten.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - psychologie - psychotherapie

cover Het autistische brein

Het autistische brein
Voorbij het spectrum denken
Temple Grandin - Richard Panek

In dit boek doet Temple Grandin, 's werelds bekendste en meest getalenteerde volwassene met autisme, verslag vanuit de voorhoede van het autismeonderzoek. Een eye-opener voor mensen met autisme en hun omgeving.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Afstudeerrichting ggz-agoog

Afstudeerrichting ggz-agoog
Landelijk onderwijsarrangement
Gerard Franssen - Nico van Tol - Alie Weerman

Leidraad voor hogescholen, informatiebron voor opleiders en professionals in het werkveld rondom de geestelijke volksgezondheid die een beeld geeft van de kennis en vaardigheden die de beroepsgroep van de ggz-agoog in huis heeft.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - geestelijke gezondheidszorg

cover Als je partner Asperger-syndroom heeft

Als je partner Asperger-syndroom heeft
Een praktische gids met relatieadvies
Maxine C. Aston

Een praktische gids voor iedereen die een relatie heeft met iemand met het Asperger-syndroom. Geactualiseerde editie, met nu ook aandacht voor homoseksuele relaties, vrouwelijke partners met Asperger, zintuiglijke gevoeligheid en moederschap.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - autisme spectrum

cover Angst beheersen met mindfulness

Angst beheersen met mindfulness
Hoe aandacht en compassie je kunnen bevrijden van angst en paniek
Jeffrey Brantley

Dit praktische en toegankelijke boek is bedoeld voor iedereen die minder te lijden wil hebben onder angst, stress, piekeren, fobieŽn of paniek. Het biedt oefeningen voor meditatie, acceptatie, stressvermindering en ontspanning gebaseerd op mindfulness.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - zelfhulp - stemmingsstoornissen

cover Lotte en de beer

Lotte en de beer
voor kinderen die niet makkelijk praten
Martine Delfos


(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - helpboekjes kinderen en jongeren

cover De winst van het werkgeheugen

De winst van het werkgeheugen
train je brein om sneller en beter te leren en presteren
Tracy Alloway - Ross Alloway

Dit boek combineert de belangrijkste inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek met talloze praktische tips en oefeningen om het werkgeheugen, de dirigent van ons brein, te verbeteren en volledig te benutten.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - gedrag- en leerstoornissen

cover Autisme op school

Autisme op school
Deel 2: voortgezet onderwijs / secundair onderwijs
Martine Delfos

Dit zeer praktisch gerichte boek bespreekt de specifieke problemen waar het docententeam in het voortgezet onderwijs tegenaan lopen bij een jongere met autisme.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - autisme spectrum

top

rss feed geestelijke gezondheid

geestelijke gezondheid · alle boeken

Verwacht

Alles of niets

Alles of niets
Zelfhulpgids voor mensen met een bipolaire stoornis - Marc De Hert - Erik Thys - Geerdt Magiels - Sabien Wyckaert

Alles of niets

Alles of niets
Zelfhulpgids voor mensen met een bipolaire stoornis - Marc De Hert - Erik Thys - Geerdt Magiels - Sabien Wyckaert

Angstig

Angstig
Vrees en angst vanuit het brein begrijpen en behandelen - Joseph Ledoux

Angstig

Angstig
Vrees en angst vanuit het brein begrijpen en behandelen - Joseph Ledoux

Geen gewone puber

Geen gewone puber
Borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen - Noor Tromp