mens & maatschappij · nieuw

cover Een geschiedenis van sociaal werk

Een geschiedenis van sociaal werk
Dries Claessens

Een geschiedenis van het sociaal werk, van de antieke tot de postmoderne tijd en van de liefdadigheid van keizer Augustus tot de actieve welvaartsstaat van Frank Vandenbroucke. Maar ook een invalshoek om kritisch te kijken naar vandaag.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - sociaal werk

cover Feminisme

Feminisme
Terug van nooit weggeweest
Anja Meulenbelt

Meulenbelt sloopt de heilige huisjes. Gaat feminisme ťcht over de gelijkheid tussen man en vrouw? Moeten feministen blij zijn met vrouwelijke politici en bedrijfsleiders die zich als cheerleaders van het neoliberalisme gedragen?
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Brein onder druk

Brein onder druk
Over stress, agressie en veerkracht
Malou van Hintum - Katy de Kogel (red.) - Frans Leeuw (red.)

Over de invloed die hersenmechanismen en fysiologische factoren zoals hartslag en hormoonniveaus hebben op iemands gedrag en gevoel. Over de wisselwerking tussen sociale- en psychologische factoren en fysiologische- en hersenprocessen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Charlie Bookzine 5 - voorjaar 2017

Charlie Bookzine 5 - voorjaar 2017
Overal liefde

Een zonnige verzameling verhalen over liefde in al haar gedaantes en vormen, om te tonen: love conquers all.
(uitgeverij: overige uitgevers)
subcategorie: - algemeen

cover Migranten in de Nederlandse samenleving

Migranten in de Nederlandse samenleving
Herman Blom - Siep van der Werf

Vanuit een unieke sociologische en kritische invalshoek geeft dit boek een overzicht van de ontwikkelingen rond migratie en de invloeden die migratie heeft op de samenleving als geheel ťn op verschillende domeinen als onderwijs, arbeid, zorg en welzijn.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - inburgering

cover Van onderop organiseren

Van onderop organiseren
Interorganisationele samenwerking in een krachtwijk
Ali Karatas

Intensief bestudeerde casus van de ontwikkeling van een samenwerking die is opgestart door professionals en vrijwilligers die met jongeren werken in de Utrechtse krachtwijk Hoograven.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Mensenwerk

Mensenwerk
OriŽntatie op werkvelden in het sociaal werk
John Bassant - Marianne Bassant-Hensen

Dit overzicht van de belangrijkste werkvelden in het sociaal werk laat de grote diversiteit ervan zien en geeft tegelijk aan hoe er door sociaal werkers professioneel gewerkt kan worden vanuit een gemeenschappelijke basis. Voor studenten sociale studies.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Relatiegerichte begeleiding

Relatiegerichte begeleiding
Barbara Buijten

Dit boek laat zien hoe een sociaal professional kan werken aan belangrijke grondhoudingen zoals aandacht, empathie en een onderzoekende houding. Ook komen vaardigheden zoals observeren, luisteren, afstemmen en non-verbale communicatie aan bod.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Inaya

Inaya
Brief aan mijn kind
Bleri Lleshi

Wachtend op de geboorte van zijn eerste kind, schrijft de auteur een brief. Over zijn eigen roots diep in de Albanese Alpen. Over Brussel, de geboortestad van Inaya. Maar zeker ook over de wereld waarin ze zal opgroeien.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Van cohousing tot volkstuin

Van cohousing tot volkstuin
De opmars van een andere economie
Gerard Hautekeur

Een ronde van Vlaanderen langs stadslandbouwprojecten, sociaal distributieplatform gezonde voeding, sociale kruideniers, cohousingprojecten, initiatieven van buurteconomie, ruil- of deeleconomie. Langs hoofdrolspelers, bevoorrechte getuigen en experts.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Het boek van Sint-Niklaas

Het boek van Sint-Niklaas
Johan de Vos

Een uitnodiging om mee door Sint-Niklaas te stappen, de stad die in 800 jaar wordt, en door een heel andere bril naar de dingen te kijken.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover In Molenbeek

In Molenbeek
Hans Vandecandelaere

In deze herziene uitgave blijft het oorspronkelijke verhaal over Oud-Molenbeek behouden. Maar in twee nieuw hoofdstukken blikt de auteur ook terug op een bewogen jaar.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Graailand

Graailand
Het leven boven onze stand
Peter Mertens

Het langverwachte vervolg op Hoe durven ze? - Een alternatief op de profeten van de angst, zoals Trump, Le Pen en Wilders.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Dichterbij de basis

Dichterbij de basis
Methodisch werken in het sociale domein
Gerda van Straten - Margot Scholte - Ard Sprinkhuizen

Een methodisch handelingsmodel om te interveniŽren in de leefwereld van mensen. Met concrete instrumenten, visievorming op het sociaal werk en veel aandacht voor het oefenen van een basishouding die van professionals wordt verwacht.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Het hart van de zorg

Het hart van de zorg
Idealen en praktijken in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Hafakker (1960-2010)
Inge Mans

Inge Mans laat bewoners en begeleiders, familie en buren van de Hafakker, een zorginstelling in Noordwijkerhout, aan het woord over de praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, met alle pluspunten en nieuwe problemen ervan.
(uitgeverij: Papieren Tijger)
subcategorie: - algemeen

cover Handboek weerbaarheid: van theorie naar toepassing

Handboek weerbaarheid: van theorie naar toepassing
Berendineke Steenbergen - Rob Boonman - Arnold de Leeuw

Dť leidraad voor iedere weerbaarheidstrainer, met een theoretische onderbouwing en een praktijkgedeelte. Weerbaarheidsthemaís als pesten, huiselijk geweld, agressieregulatie en loverboys zijn uitgebreid beschreven. Ook geschikt als studieboek.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk - algemeen

cover Preventie in het sociale domein

Preventie in het sociale domein
Toepassingen en achtergronden
Sijtze de Roos - Mart van Dinther

Op grond van een theoretisch kader wordt beschreven hoe professionals preventie kunnen integreren binnen hun werkpraktijk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Charlie Bookzine 4 - najaar 2016

Charlie Bookzine 4 - najaar 2016
Ieder z'n revolutie

Van klein verzet tot wereldschokkende verandering, de omwentelingen waar we vandaag allemaal op een manier mee te maken hebben, staan centraal in dit nummer.
(uitgeverij: overige uitgevers)
subcategorie: - algemeen

cover De tabakslobby in BelgiŽ

De tabakslobby in BelgiŽ
Luk Joossens

Joossens begon zijn kruisvaart tegen de sigaret in 1977. Aan de vooravond van zijn pensioen blikt hij terug en noemt hij man en paard.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Ik weet nog goed...

Ik weet nog goed...
Voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met beginnende dementie
Joke de Jonge

Naast verhalen, activiteiten en sfeerpagina's, bevat dit boek een praktisch deel met talrijke aanwijzingen en suggesties om in welke vorm van dagbesteding dan ook met een groep mensen met beginnende dementie te kunnen werken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - ouderenzorg

cover Vrijheid & Zekerheid

Vrijheid & Zekerheid
Naar een sociaal-ecologische samenleving
Dirk Holemans

In dit uitdagende boek toont Holemans aan hoe de samenleving van de 21ste eeuw eruit kan zien en hoe we ecologische rechtvaardigheid en sociale duurzaamheid bereiken.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Kompas licht verstandelijke beperking

Kompas licht verstandelijke beperking
Definitie, aspecten en ondersteuning
Yvette de Beer

Dit boek geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks functioneren. Kennis hierover vergroot de kans op succesvolle hulpverlening.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland

Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde

Dit basisboek is een achteruitkijkspiegel Ė je ziet waar het sociaal werk vandaan komt en hoe het zich heeft ontwikkeld. Je ontdekt de verschillen met vroeger, maar ook de overeenkomsten.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Werken met hoofd, hart en handen

Werken met hoofd, hart en handen
Kracht van de sociale professional
Marco Brok - Eveline Vollbracht

Aan de hand van verhalen, anekdotes en gesprekken creŽren de auteurs een veelkleurig beeld van de sociale professional en hun werkpraktijk. Het boek houdt hen een spiegel voor en biedt een boeiend inkijkje in hun werk.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Dementie

Dementie
De essentie
Jan Steyaert

De belangrijkste info over dementie overzichtelijk bij elkaar, vanuit het perspectief van mensen die beroepsmatig zorgen voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - ouderenzorg

cover De supersamenwerker

De supersamenwerker
Dirk Van Duppen - Johan Hoebeke

Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek van biologen, antropologen, neurowetenschappers en kinderpsychologen tonen de auteurs dat de mens in wezen supersociaal is en niet de koele winstwolf die neoliberale economen van hem proberen maken.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover De eeuw van onze kinderen

De eeuw van onze kinderen
Rik Pinxten

In dit boek gebruikt Rik Pinxten zichzelf wel als ingangspoort tot een universeel verhaal: dat van de grote verschuivingen van onze naoorlogse geschiedenis. Een filosofisch boek en een parabel over het leven van en in de westerse cultuur.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Sociologie voor de praktijk

Sociologie voor de praktijk
Klaas Hoeksema - Siep van der Werf

Een toegankelijke inleiding in de sociologie en biedt handvatten voor het toepassen van sociologische kaders in de praktijk. 8ste herziene druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Krachtwerk

Krachtwerk
Methodisch werken aan participatie en zelfregie
Judith Wolf

Dit boek biedt handvatten voor het geven van maatschappelijke ondersteuning en versterkt het vermogen van mensen om richting te geven aan een leven dat ze de moeite waard vinden.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover De kern van participatief actieonderzoek

De kern van participatief actieonderzoek
Ferdie Migchelbrink

Benaderingen, ideeŽn, werkwijzen, handvatten en praktische aanwijzingen voor het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van actieonderzoek, dienstbaar onderzoek voor maatschappij en beroepspraktijk. Voor professionals in zorg, welzijn, wonen, onderwijs en HRM
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Handboek werken in de wijk

Handboek werken in de wijk
Jean Pierre Wilken - Anne-Marie van Bergen

Over de gevolgen van de ommezwaai naar wijkgericht werken voor de sociale professional. Een basisboek over interdisciplinair samenwerken in buurt- en wijkteams, met actieve burgers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers en de gemeenten.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Leren en veranderen

Leren en veranderen
Emotie, gedrag en denken
Sanneke Bolhuis

Dit boek maakt duidelijk dat menselijk gedrag en denken emotioneel zijn geworteld en gekleurd door de sociale omgeving. Het bespreekt leren als betekenisgeving, waarbij (sub)culturen als blauwdruk dienen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding
Werken aan professionele ontwikkeling
Maaike van den Herik - Arnout Schuitema

Dit boek geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding, met een toegankelijke schrijfstijl en praktijkgerichte oefeningen. Voor studenten in de beginfase van educatieve en sociale studies in het hoger onderwijs.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Gespreksvoering in de juridische praktijk

Gespreksvoering in de juridische praktijk
Victoria van den Doel - Jacob Eikelboom - Annemarie Roffel - Jeroen Zoon

Dit boek biedt een overzicht van de gespreksmodellen die een (sociaal)jurist tot zijn beschikking heeft. Naast de inleidende theorie komen ook de vaardigheden aan bod die horen bij de verschillende gesprekssituaties. 3de herziene druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek

Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek
Samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals
Toby Witte

Een toegankelijk en praktisch boek dat zicht geeft hoe het samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals vorm kan krijgen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Schrijfgids voor Social Work

Schrijfgids voor Social Work
Judith ter Horst - Kim Hartenberg-ter Hedde

Concrete, praktische tips en adviezen voor het schrijven van teksten in het sociaal werk. Schrijver, lezer ťn doelen van de tekst staan centraal. Voor studenten van sociale studies en ervaren professionals.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Charlie Bookzine 3 - voorjaar 2016

Charlie Bookzine 3 - voorjaar 2016
De schaamte voorbij

Waarom en waarover schamen we ons? Hoe kunnen we taboes doorbreken?
(uitgeverij: overige uitgevers)
subcategorie: - algemeen

cover Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren
Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk
Sebastian Abdallah - Maike Kooijmans - Jolanda Sonneveld

Dit boek biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals, via een talentgerichte benadering en de methodische handvatten die daarbij horen, aan de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren kunnen werken.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn
Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel
Lies Korevaar - Jos DrŲes

Dit handboek helpt zorgprofessional en sociaal werkers via het gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de competenties te verwerven die nodig zijn om mensen maatschappelijk te ondersteunen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Vertelt u mij eens iets meer...

Vertelt u mij eens iets meer...
Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk
Cor Hoffer

Dit boek beschrijft welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn en geeft praktische tips hoe de professional daarmee kan omgaan. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de individuele patiŽnt of cliŽnt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt

Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt
Werkboek ONA
Dorothť Pietersma

Een grondige voorbereiding op het ONA-examen, voor zowel hoog-, midden- als laagopgeleide inburgeraars.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - inburgering

cover Dwarsliggers voor opbouwwerk

Dwarsliggers voor opbouwwerk
Alain Storme

Een reeks teksten met economische, sociaalgeografische en politiek-filosofische inslag. Geen praktijkboek over opbouwwerk maar het resultaat van drie decennia naar de dingen kijken met de ene voet in de praktijk en met de andere in de theorie.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - sociaal werk - algemeen

cover Grafische Dossieranalyse

Grafische Dossieranalyse
Een leven in beeld (PICOWO-serie deel 9)
Martine Delfos

Heldere en duidelijk beschreven methode, geschikt voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening, zorg of onderwijs om het kind, de jongere of de volwassen in de context van diens hele levensloop te zien. Stimuleert reflectie en zelfreflectie.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Tafel 18

Tafel 18
Buurtwerk in de stad
Rik Vanmolkot (red.)

Over de geŽngageerde werking van het wijkhuis Chambťry in Etterbeek, al 20 jaar lang, met dienstencentrum, sociaal restaurant, wijk-, kinder- en jongerenwerking, renovatieploeg en klusjesdienst. Een relaas van mensen, enthousiasme en warme solidariteit.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - sociaal werk

cover De mens, de robot, de arbeid

De mens, de robot, de arbeid
Gilbert De Swert

Een boek over robotisering en digitalisering, over Google en de echte Tesla. Over minder werk en minder werken, en over oplossingen die eigenlijk te radicaal zijn om door iemand anders dan een Silicon Valley-entrepreneur gesuggereerd te worden.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Let op je woorden

Let op je woorden
Politiek, taal en strijd
Jan Blommaert

In dit boekje gaat taalkundig antropoloog Jan Blommaert in op de diepere structuren van de taal die onze hoofden vult. Hij verheldert begrippen en geeft tips om doorheen de woordenwolk te leren kijken en de producenten ervan lik op stuk te geven.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Liefde in tijden van angst

Liefde in tijden van angst
Bleri Lleshi

Een prikkelend essay van 'straatfilosoof' Lleshi over solidariteit, spiritualiteit en de noodzaak van een liefdessamenleving. Als reactie tegen de angstsamenleving.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Transformeren, gewoon doen

Transformeren, gewoon doen
in de gemeentelijke praktijk
Suzanne Bunnik

De transitie van de zorg is een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de (jeugd)zorg en participatie. Dit boek laat zien hoe je ruimte voor maatwerk en sturing van onderop kunt bewerkstelligen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Bemoeizorg van A tot Z

Bemoeizorg van A tot Z
Assertieve en outreachende Zorg
Diana Roeg - Simone van de Lindt - Gerard Lohuis - Lia van Doorn

Bemoeizorg is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige methodiek, die in de praktijk succes heeft. Dit boek beschrijft zowel de methodiek als de praktijkervaringen van assertieve outreachende zorg.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Kiezen en verbonden blijven

Kiezen en verbonden blijven
Krachtgericht werken met ouderen in de wijk
Kees Penninx (red.)

Het gaat er niet om hoe oud we worden. Het gaat erom hoe we oud worden. Vanuit dit motto verkent het boek de rol van sociaal werk in een ouder wordende samenleving.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - ouderenzorg

cover Charlie Bookzine 2 - najaar 2015

Charlie Bookzine 2 - najaar 2015
Stop de klok!

Over het thema TIJD: het gebrek eraan en het verlangen ernaar. 144 bladzijden heerlijke tijdverspilling.
(uitgeverij: overige uitgevers)
subcategorie: - algemeen

cover Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay

Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay
Lieve De Cleen

De geschiedenis van een gezin op de pechstrook van het leven. Een relaas van uw kinderen geplaatst zien worden, zonder elektriciteit en water zitten, en zeveraars die uitgerekend dan komen zagen dat uw vuilniszakken niet de juiste kleur hebben.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Er zijn geen paarden in Brussel

Er zijn geen paarden in Brussel
Vluchtelingenverhalen
Rodaan Al Galidi - Rachida Lamrabet - Bart Demyttenaere - Pat Van Beirs - Do Van Ranst - Michael De Cock

Ze heten Svetlana, Teliwel, Nozizwe, Zaki, Abdulkarim en Mohammed. Ze komen van ít Zuiden; van Zimbabwe, Afghanistan en SomaliŽ, maar evengoed van Rusland.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Zelfregie terug in het werk

Zelfregie terug in het werk
Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling
Gerard Donkers

In dit zeer praktijkgerichte boek staat het zelfregulerend en zelforganiserend vermogen van individuen, groepen en organisaties centraal. Het laat zien hoe je dit kunt onderzoeken en versterken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover De recidivist als medeburger

De recidivist als medeburger
Jaap van Vliet

In dit boek wordt de problematiek van de re-integratie in de samenleving van ex-gedetineerden door een gerenommeerde deskundigen uiteengezet. Met voorbeelden van succesvolle praktijken ťn enkele buitenlandse praktijken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Veerkracht en burgerschap

Veerkracht en burgerschap
Sociaal werk in transitie
Jef Peeters (red.)

Kan het sociaal werk inhaken op een beweging voor een grondige verandering van de samenleving in de richting van rechtvaardige duurzaamheid en hoe? Dat is het thema van dit boek.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - sociaal werk

cover Pieter & Sofie wonen (begeleid) zelfstandig

Pieter & Sofie wonen (begeleid) zelfstandig
Ervaringsverhalen van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking
Mirjana Petrovic

Verhalen over dagelijkse dingen die twee jongvolwassenen met een verstandelijke beperking meemaken in een begeleid wonen project. Bedoeld voor henzelf en ook handig voor hun begeleiders als handreiking voor gespreksvoering.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Muzisch-agogische methodiek

Muzisch-agogische methodiek
Muzisch interveniŽren in het sociaal werk
Dineke Behrend - Marlies Jellema

Een methode om met creatieve middelen veranderingsprocessen bij mensen in gang te zetten of te ondersteunen. De praktijkgerichte beschrijving, de levendige voorbeelden en de toepasbare uitwerking maken dit boek tot een heldere en praktische handleiding.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Gespreksvoering in groepen

Gespreksvoering in groepen
Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
Janne Geurts - Inge MŁller - Hans Tenwolde

Deze flexibele denkmethode laat zien hoe de kwaliteit van groepsgesprekken positief beÔnvloed kan worden. Met de vele reflectieve en activerende opdrachten, concrete adviezen en veel voorbeelden uit zeer diverse praktijksituaties.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Welkom in Nederland

Welkom in Nederland
Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen
Marilene Gathier

Heldere, laagdrempelige methode, waarmee anderstaligen zowel individueel als in groepsverband kennis kunnen maken met de Nederlandse samenleving en zich kunnen voorbereiden op het inburgeringsexamen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - inburgering

cover Mannen die seks kopen

Mannen die seks kopen
Renate van der Zee

Wie zijn ze, de mannen die seks kopen, en met hoeveel zijn ze? Waarom doen ze het? Voelen ze zich verantwoordelijk voor de mensenhandel in de seksindustrie? Deze en nog veel meer vragen probeert journaliste Renate van der Zee te beantwoorden.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Basisboek huiselijk geweld

Basisboek huiselijk geweld
Signaleren - melden - aanpakken
Hans Janssen - Wendela Wentzel - Tom de Wolf

Dit boek biedt (toekomstige) professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van elementair belang zijn. Zowel theorie als praktijk komen uitgebreid aan bod. 3de herziene druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn
Cyrilla van der Donk - Bas van Lanen

Een leidraad voor (toekomstige) zorg- en dienstverleners bij het voorbereiden en uitvoeren van praktijkonderzoek. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar de beroepspraktijk van zorg en welzijn
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Groepswerk met jongeren in de wijk

Groepswerk met jongeren in de wijk
Judith Metz - Jolanda Sonneveld

Dit boek bundelt wat de afgelopen decennia is geschreven over de betekenis en uitvoering van groepswerk met jongeren in het domein van de vrije tijd en breekt een lans voor de professionele begeleiding ervan.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Een jaar in de wereld van de ongelijkheid

Een jaar in de wereld van de ongelijkheid
Geert Schuermans

Samenlevingsopbouw Vlaanderen zwengelt het debat over de groeiende ongelijkheid en hoe ze een halt toe te roepen aan en legt prominente specialisten en politici op de rooster.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Het klein verzet

Het klein verzet
Tine Hens

Hoe zou de wereld na het kapitalisme eruit zien? Een reis door Europa langs mensen die heel hard trappen om niet zo snel vooruit te gaan, maar hun straat, wijk of stad wel een andere richting op duwen.
(uitgeverij: EPO)
subcategorie: - algemeen

cover Sterk met een vitaal netwerk

Sterk met een vitaal netwerk
Empowerment en de sociaal netwerkmethodiek
Maria Scheffers

Hoe gebruik je empowerment en de sociale netwerkmethodiek om je cliŽnten te begeleiden naar eigen verantwoordelijkheid en solidariteit? Een boek met naast de theorie ook veel oefeningen, voorbeelden en cases. 2de volledig geactualiseerde druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Voor een goede zaak

Voor een goede zaak
Sociaal ondernemen in theorie en praktijk
Marianne Dagevos - Jiske Kiers - Jillis Kors - Petra Verhagen

Het eerste boek in het Nederlands met een uitgebreid overzicht van de stand van zaken van sociaal ondernemen en een samenhangende bespreking van theorie en praktijk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn

Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
van signaal naar succesverhaal
Petra Verhagen - Charlotte Haarsma-den Dekker (m.m.v.)

Met dit praktijkgerichte studieboek werkt de (toekomstige) professional in zorg en welzijn geleidelijk toe naar een business- en evaluatieplan voor een eigen innovatief idee.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Charlie Bookzine 1 - voorjaar 2015

Charlie Bookzine 1 - voorjaar 2015
Heerlijk eerlijk

Een verzameling van de beste Charlie artikels en een hoop nieuwe stukken, gebundeld in een luxe uitgave.
(uitgeverij: overige uitgevers)
subcategorie: - algemeen

cover Voor de goede orde

Voor de goede orde
Handhaven van regels en wetten
Hannie Raaff

Dit boek behandelt de problemen waarvoor professionals met een handhavende functie dagelijks voor komen te staan en biedt naast theoretische inzicht vooral praktische handvatten. Met veel aansprekende voorbeelden uit de sociale- en juridische praktijk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Sociaal werk in Nederland

Sociaal werk in Nederland
Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden
Jan J. Bijlsma - Hay P.M.J. Janssen

Het boek bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet en de recente transities waaronder de ontwikkeling richting een participatiesamenleving.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Meisjes in zorg

Meisjes in zorg
Signalering, preventie en behandeling
Karin Nijhof - Rutger Engels

Dit handboek gaat in op de ontwikkeling, signalering, preventie en interventie van veelvoorkomende problemen bij meisjes.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

cover Aanpak van radicalisme

Aanpak van radicalisme
Een psychologische analyse
Arjan de Wolf - Bertjan Doosje

Op basis van een sociaal-wetenschappelijke analyse van het radicaliseringsproces en de toetsing van de inzichten aan de Nederlandse situatie, leert dit boek radicalisering te herkennen en biedt het handvatten en adviezen voor deradicalisering.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Rapporteren in de hulp- en dienstverlening

Rapporteren in de hulp- en dienstverlening
Judith ter Horst

Een praktisch boek dat heldere richtlijnen geeft voor het schrijven van diverse rapportages. Met opdrachten, concrete schrijfadviezen en praktische tips biedt het werkbare handvatten voor schrijven in het sociaal agogisch werk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - sociaal werk

cover Door stil te staan kom je verder

Door stil te staan kom je verder
Een andere kijk op 'probleemgedrag'
Geert Bettinger

De auteur geeft aan de hand van casussen inzicht in de processen die ten grondslag liggen aan 'probleemgedrag' van zorgafhankelijke cliŽnten. Zijn visie op dit signaalgedrag biedt houvast in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - sociaal werk

top

rss feed mens & maatschappij

mens & maatschappij · alle boeken

Verwacht

Liever Sandra dan Samira?

Liever Sandra dan Samira?
Over praktijktesten, mysterieshopping en discriminatie - Pieter-Paul Verhaeghe

Wat heb je vandaag op school geleerd?

Wat heb je vandaag op school geleerd? - Tino Delabie - Dirk De Zutter - Nico Hirtt