onderwijs · nieuw

cover Praktijkgericht onderzoek in bedrijf

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf
Jan Leen - Jef Mertens

De huidige tijd vraagt om continue kennisontwikkeling. Van HBO-professionals wordt daarom verwacht dat zij beschikken over een onderzoekende houding en goede onderzoeksvaardigheden. Dit boek biedt studenten daarvoor de onmisbare basis.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Snelle start in het hbo

Snelle start in het hbo
Taal- en studievaardigheden
Jenny van der Ende

Met dit boek kunnen studenten hun taalvaardigheid verbeteren en leren ze hoe ze efficiŽnt kunnen werken. Een uitstekende basis voor een succesvolle hbo-studie.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Mindfulness met kinderen en jongeren

Mindfulness met kinderen en jongeren
in de klas of op de groep
Christopher Willard - Amy Saltzman

Een schat aan creatieve ideeŽn om mindfulness op speelse, krachtige en leeftijdsgeschikte manieren in te zetten bij opgroeiende kinderen en jongeren. Voor professionele opvoeders, activiteitenbegeleiders, gz-psychologen, kindertherapeuten en leerkrachten.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Marij EliŽns - Josette Hoex - Monique Konings - Wilma Schepers - Annemiek Galesloot

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang. Voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kinderopvang

cover Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding
Een praktijkgericht boek
Jos van der Wal - Jacob de Wilde - Ineke de Mooij (m.m.v.)

Dit boek beschrijft de ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 22 jaar op het gebied van cognitie, hersenen, emotie en seksualiteit, en de manier waarop deze ontwikkeling bijdraagt aan hun identiteitsvorming. 5de herziene druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen - hoger onderwijs

cover Lessen in orde

Lessen in orde
Handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler

Dit praktijkboek biedt concrete instrumenten orde te houden in de klas en antwoorden op de vraag ĎHoe creŽer ik samen met collegaís een plezierig leer- en leefklimaat in de klas, en in de hele school.í 3de druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen

cover Verbreed jongerenwerk

Verbreed jongerenwerk
Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid
Renť Clarijs

Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool

Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool
Een dynamische visie op leren en onderwijzen
Herman Veenker - Henderien Steenbeek - Marijn van Dijk - Paul van Geert

Het boek gaat in op vijf principes van talentontwikkeling en de rol van de leerkracht in de talentdriehoek. De ondersteunende website bevat opdrachten en links naar verdiepende bronnen en filmpjes.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - basisonderwijs - hoger onderwijs

cover Swingen als een kangoeroe

Swingen als een kangoeroe
Nieuwe kinderliedjes voor thuis en op school
Jeroen Schipper

Zingen, bewegen, dansen op en luisteren naar muziek voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs. Met uitbreidings- en verwerkingsopdrachten en aanvullende digitale ondersteuning.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - muziek

cover Effective Strategies for Academic Writing

Effective Strategies for Academic Writing
Joy de Jong

A spotlight on the mechanisms of academic thinking, writing, and texts. The steps and examples are taken from many scientific disciplines and can be used for various kinds of writing tasks. This makes the book suitable for all academic writers.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover DifferentiŽren in het talenonderwijs

DifferentiŽren in het talenonderwijs
Kleine ingrepen, grote effecten
Johan Keijzer - Karen Verheggen - Det van Gils

Een praktisch inspiratieboek vol met tips voor kleine ingrepen en werkvormen die recht doen aan de verschillen tussen leerlingen of cursisten in heterogene en homogene groepen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Vertrouwen in je klas

Vertrouwen in je klas
Emotionele veiligheid op de basisschool met TA
Theo van der Heijden - DaniŽlle van der Heijden - Tamar Kopmels

Dit boek biedt leerkrachten vaardigheden, kennis en handvatten om steeds weer, juist in lastige situaties, vanuit vertrouwen met jezelf en je omgeving om te gaan, met de hulp van de Transactionele Analyse, TA.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs - algemeen

cover Jongensbrein/Meisjesbrein

Jongensbrein/Meisjesbrein
Over genderverschillen en -strategieŽn voor onderwijs en kinderopvang
Betsy van de Grift

Over de verschillen tussen jongens en meisjes tot 7-8 jaar. Na een uitgebreide wetenschappelijke en theoretische verkenning, behandelt de auteur 21 opvoed- en onderwijsstrategieŽn, om af te sluiten met een exclusief essay over het kleuterjongetje.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kinderopvang - algemeen

cover Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs

Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs
Regina Stoutjesdijk

Toegankelijk verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs. Naast gedragsproblemen in zijn algemeenheid, is er ook aandacht voor ADHD en autismespectrumstoornissen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Aan de slag met positieve psychologie

Aan de slag met positieve psychologie
meer veerkracht en zelfvertrouwen voor leerlingen van 10 tot 15 jaar
Ilona Boniwell - Lucy Ryan

34 lessen in welbevinden. Wetenschappelijk inzichten vertaald naar een eigentijds en modern lesprogramma dat aansluit bij de leefwereld van pubers en prepubers.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Een andere kijk op (onder)presteren

Een andere kijk op (onder)presteren
Esther de Boer - Nathalie van Kordelaar - Mariken Althuizen

Koppel presteren aan individuele ontwikkeling en definieer succes ten opzichte van door jezelf gestelde doelen en onderpresteren bestaat niet. De auteurs willen met dit boek een bijdrage leveren aan een cultuuromslag in ons onderwijs en onze opvoeding.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover De Cirkel van veiligheid-interventie

De Cirkel van veiligheid-interventie
Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties
Bert Powell - Glen Cooper - Kent Hoffman - Bob Marvin

Het complete handboek voor de Cirkel van veiligheid-interventie (CVV-I) voor gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun verzorgers.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - kinderopvang

cover Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context
Van startbekwaam naar stadsbekwaam
Ruben Fukkink - Ron Oostdam

Het boek vertaalt inleidende en verdiepende theorie over urban education naar praktijkgerichte situaties, middels een samenspel van onderwijskundige en sociologische inzichten in opvoeding en onderwijs.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen

cover Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding
Werken aan professionele ontwikkeling
Maaike van den Herik - Arnout Schuitema

Dit boek geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding, met een toegankelijke schrijfstijl en praktijkgerichte oefeningen. Voor studenten in de beginfase van educatieve en sociale studies in het hoger onderwijs.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover De vreedzame wijk

De vreedzame wijk
Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk
Leo Pauw

Een praktische handreiking om kinderen ook buiten de school op te voeden tot democratische burgers volgens de aanpak van de Vreedzame School. Met een overzicht van de pedagogische achtergronden en wetenschappelijk onderzoek achter dit programma.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Zoveel meer dan dyslexie

Zoveel meer dan dyslexie
Leesproblemen in proportie zien
Marianne Chatriot

Dit boek beantwoordt vragen die ouders en hun kinderen hebben over lees- en schrijfproblemen en laat zien hoe kinderen, met hulp van volwassenen, hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen en deze problemen te boven kunnen komen.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - algemeen

cover Ik heb ook wat te vertellen!

Ik heb ook wat te vertellen!
Communiceren met pubers en adolescenten
Martine Delfos

Een helder geschreven boek, dat met vele voorbeelden de wereld van de puber op indringende wijze ontsluit. Geeft handvatten in communicatie met en opvoeding van pubers. Geschikt als leerboek in opleidingen voor mensen die met jongeren werken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - secundair onderwijs

cover Spelend leren en ontdekken

Spelend leren en ontdekken
Handboek drama voor het basisonderwijs
Etje Heijdanus-de Boer - Anouk van Nunen - Hans Boekel - Diane Carp - Petra van der Veer-Borneman

Dit boek biedt leerkrachten (in spe) actuele vaardigheden voor het inzetten van drama als activiteit, middel ťn doel. Voor pabostudenten, studenten aan de docentenopleiding drama en leerkrachten in het basisonderwijs.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Wat ik voel

Wat ik voel
korte liedjes voor kleine mensjes
Jan Coeck

20 liedjes over gevoelens. Hardcover boekje met leuke versjes. Met cd.
(uitgeverij: Euprint)
subcategorie: - muziek

cover Actief met taal in de zaakvakken

Actief met taal in de zaakvakken
Didactische werkvormen voor het basisonderwijs
Anja Valk - Martijn Baalman - Mariken van der Laan - Vita Olijhoek

Een boek boordevol beproefde, laagdrempelige werkvormen voor de zaakvakken die helpen om de gebruikte taal toegankelijk te maken.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Muziekpedagogiek in beweging

Muziekpedagogiek in beweging
Verdieping of verbreding?
Thomas De Baets - Adri de Vugt


(uitgeverij: Euprint)
subcategorie: - muziek

cover Regie versterken in het onderwijs

Regie versterken in het onderwijs
Worden wie je bent
Elena Carmona van Loon

Over de invloed die leraren hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen. Met praktische handvaten om doelgericht met zogenaamde regiefuncties van leerlingen aan de slag te gaan.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Praktijkonderzoek in de school

Praktijkonderzoek in de school
Cyrilla van der Donk - Bas van Lanen

Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken hebben de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar het onderwijs, vanuit een realistische visie op de waarde die het kan hebben voor school, leraren, leerlingen en ouders.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen

cover Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren
Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk
Sebastian Abdallah - Maike Kooijmans - Jolanda Sonneveld

Dit boek biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals, via een talentgerichte benadering en de methodische handvatten die daarbij horen, aan de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren kunnen werken.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen

cover Handboek voor leraren

Handboek voor leraren
Walter Geerts - Renť van Kralingen

Dit toegankelijke handboek is een inspiratiebron voor actuele afstudeerthemaís en biedt praktisch gereedschap om jarenlang door te blijven groeien in het docentschap. Daarmee slaat de uitgave een gedegen brug naar de werkelijkheid in de klas.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover De pabotoets geschiedenis haal je zo

De pabotoets geschiedenis haal je zo
Jan de Bas

Dit boek bevat een uitgebreide hoeveelheid oefen- en proeftoetsen om je gedegen voor te bereiden op de landelijke toelatingstoets geschiedenis. Het geeft leerkrachten (in opleiding) zicht op het eigen repertoire aan historische kennis.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Academic writing in English

Academic writing in English
A process-based approach
Janene van Loon - Arnoud Thuss - Nicole Schmidt - Kevin Haines

Een Engelstalig boek over academisch schrijven, gericht op Nederlandse en andere niet-Engelstalige studenten. De hoofdstukken volgen het schrijfproces en behandelen de specifieke problemen voor anderstaligen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Ik wil niet gepest worden!

Ik wil niet gepest worden!
Effectief en concreet handelen op de basisschool
Onno van Ulzen

Een antipesttraject, een training voor basisscholen die ervoor zorgt dat iedereen zich ervan bewust wordt dat pesten geen optie is en dat het pesten stopt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Lessen in orde in het mbo

Lessen in orde in het mbo
Handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler

Dit boek geeft (aanstaande) docenten instrumenten om lessen in orde te krijgen ťn te houden. Het boek gaat specifiek over mbo-studenten en is daarin uniek.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - secundair onderwijs

cover Methode Creatief Denken

Methode Creatief Denken
Een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs
Djapo vzw

Een uniek werkboek voor het basisonderwijs. Bij de prentenboeken van Gloob & Teo. Rond duurzaamheid, creatief denken, klimaatverandering, ecologie
(uitgeverij: Les Óles)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Een praktisch handboek voor het basisonderwijs
Leony Coppens - Carina van Kregten - Marthe Schneijderberg

Dit boek biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van getraumatiseerde leerlingen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Culturele diversiteit in de klas

Culturele diversiteit in de klas
Hans van der Heijde - Luuk Kampman - Klaas Bruin

Dit boek vertaalt het zuiver omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen naar de dagelijkse praktijk in de klas. Zesde, geheel herziene druk met een nieuw hoofdstuk over het multiculturaliteitsdebat.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen

cover De veldgids 'Iedereen aan boord!'

De veldgids 'Iedereen aan boord!'
Hoe ga ik te werk als passend onderwijs niet vanzelf spreekt?
Jos van der Horst - Bart van Kessel

In meer dan 20 ruggensteunen, praktijkgerichte opdrachten en oefeningen laten de auteurs zien hoe je samen met mensen in de omgeving passend onderwijs kunt realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Actief met taalvaardigheid

Actief met taalvaardigheid
Werken met literaire genres in de klas
FranÁoise Lucas

Praktisch, taaloverstijgend werkvormenboek waarmee de docent moderne vreemde talen en NT2 meteen aan de slag kan.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Presenteren = leuk!

Presenteren = leuk!
Voor kinderen van 9 tot 12 jaar, hun ouders en leerkrachten
Pauline van Aken

Een prettige en overzichtelijke handleiding voor kinderen van 9 tot 12, hun ouders en leerkrachten, met tips om bij een spreekbeurt je zenuwen de baas te blijven, aandacht voor inhoud en aanwijzingen over de presentatie zelf.
(uitgeverij: NiŮo (imprint van SWP))
subcategorie: - basisonderwijs

cover Handboek Marietje Kessels Project

Handboek Marietje Kessels Project
Weerbaarheidsvergroting bij kinderen van 10 tot 13 jaar
Betty-Ann Blommers - Berendineke Steenbergen

Vergroot de weerbaarheid van kinderen en verklein de kans dat ze het slachtoffer worden van machtsmisbruik of zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag. Over onder andere groepsdruk, pesten, internetveiligheid en kindermishandeling.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs

cover De Lastige Kleuter

De Lastige Kleuter
Of: Hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen
Betsy van de Grift

Over de specifieke aspecten van de breinontwikkeling van vier- en vijfjarigen. Over ervarend, patroonherkennend en denkend leren. En over gedragsproblemen in kleuteronderwijs. Een mustread voor jongekind-leerkrachten.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - peuter & kleuter

cover Op een onbewoond eiland

Op een onbewoond eiland
Overleven als Robinson met natuur- en techniekactiviteiten
Suzanne Wardenaar

Hoe overleef je als je bent aangespoeld op een onbewoond eiland? Met behulp van de natuur- en techniekopdrachten, tips en weetjes gaan kinderen uit het basisonderwijs aan de slag.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur

Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur
Rosemarie Buikema - Liedeke Plate (red.)

Hťt handboek voor studenten genderstudies in de cultuurwetenschappen. Biedt ook de geÔnteresseerde leek een kleurrijk beeld van een jong en politiek geŽngageerd vakgebied. 2de geheel herziene en stevig uitgebreide editie met 8 nieuwe hoofdstukken.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover DOCENT!

DOCENT!
Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs
Walter Geerts - Renť van Kralingen

Lesgeven in het hoger onderwijs gaat veel verder dan alleen kennisoverdracht. In 14 hoofdstukken behandelt dit boek dť actuele thema's waarmee docenten te maken krijgen. Een onmisbaar hands-on basisboek en praktisch naslagwerk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover In de schoolbanken

In de schoolbanken
De complexe en dynamische wereld van het onderwijs
Bas Levering - Willem Koops - Micha de Winter - Jan van Tartwijk - Madelon Pieper (m.m.v.)

Twaalf aansprekende bijdragen aan het debat over de complexe en dynamische wereld van het onderwijs.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Communiceren met ouders op de basisschool

Communiceren met ouders op de basisschool
Zo bereik je meer!
Gabrielle Bos - Aggy Langedijk

Onderwijscommunicatietrainers Gabrielle Bos en Aggy Langedijk reiken directies en leerkrachten een helder en stevig stappenplan aan om hun communicatie met ouders onder de loep te nemen, op schoolniveau en op niveau van de individuele leerkracht.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Logisch en kritisch denken

Logisch en kritisch denken
onderzoeken - argumenteren - concluderen
Simon Burgers

Met dit boek ontwikkelen studenten hoger onderwijs hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen, aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Met recht bepleit!

Met recht bepleit!
Leer vaardig beargumenteren en betogen
drs. Daisy van der Wagen-Huijskes - mr. Diana Seegers-van Eekeren

Een werkboek met ruim 55 praktische en actieve opdrachten bij (juridische) teksten uit en over diverse rechtsgebieden. Precies die aspecten van de argumentatietheorie die een jurist in opleiding nodig heeft om goed te leren argumenteren, betogen, pleiten.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover De giraf en de jakhals in ons

De giraf en de jakhals in ons
Over geweldloos communiceren
Justine Mol

Marshall Rosenberg, de grondlegger van Nonviolent Communication ofwel Geweldloos Communiceren, koos twee dieren om zijn ideeŽn krachtig en duidelijk over te brengen: de jakhals en de giraf. Zij staan symbool voor twee kwaliteiten in ons.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Sportbeleid in Nederland

Sportbeleid in Nederland
Van vereniging tot rijksoverheid
Sanne Cobussen - Erik Puyt - Arnoud van de Ven

Een basisboek over beleid toegespitst op sport. Voor studenten van hbo-sportopleidingen, ambtenaren en bestuurders, vrijwilligers en professionals.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover De pabotoets natuur en techniek haal je zo

De pabotoets natuur en techniek haal je zo
Hans van der Grind

Oefen met de grote hoeveelheid vereiste leerinhouden van de Toelatingstoets Natuur en Techniek. Bijna 600 oefenvragen en antwoorden plus uitleg en verwijzingen naar de corresponderende leerinhouden in de pabomethode Natuuronderwijs inzichtelijk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - basisonderwijs - hoger onderwijs

cover De pabotoets aardrijkskunde haal je zo

De pabotoets aardrijkskunde haal je zo
Jan de Bas

Met dit boek kunnen leraren in opleiding en leerkrachten basisonderwijs hun aardrijkskundekennis bijspijkeren. Het behandelt de 8 kernthema's die de basis vormen voor de landelijke toelatingstoets aardrijkskunde. Grondig geactualiseerde 2de druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - basisonderwijs - hoger onderwijs

cover Samen opvoeden

Samen opvoeden
OriŽntatie op pedagogische werkvelden
Hans Janssen (red.)

Dit boek helpt (toekomstige) professionals zich te oriŽnteren op hun voorkeuren, mogelijkheden en kansen binnen het pedagogisch beroepenveld. Het legt een verbinding tussen pedagogisch handelen, opvoedingstheorieŽn en opvoedingspraktijken
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Met recht bedreven!

Met recht bedreven!
Oefeningen juridische vaardigheden
mr. Mitsy le FŤbre - mr. Marleen Huls

Meer dan 100 oefeningen voor het ontwikkelen van juridische vaardigheden, zoals het ontleden van wetsartikelen, het oplossen van een juridische casus en het gebruik van rechtsbronnen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Natuuronderwijs inzichtelijk

Natuuronderwijs inzichtelijk
Een basis voor de vakinhoud van natuur, wetenschap en techniek
Carla Kersbergen - Amito Haarhuis

Met dit boek kunnen (aankomende) leerkrachten zich de vakinhoud van het natuuronderwijs eigen maken en daarna is het een perfect naslagwerk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - basisonderwijs

cover 'Juf, ik ben een kunstenaar'

'Juf, ik ben een kunstenaar'
Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining
Thea Giesen - Marijke de Mare

Kinderen van 10 tot 14 jaar aan aan de slag met bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige opdrachten om hun sociale redzaamheid, sociale weerbaarheid en sociale competentie te versterken. Gebaseerd op de KICK-training, Kunst In Contact met Kinderen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Nederlands in de onderbouw

Nederlands in de onderbouw
Een praktische didactiek
Helge Bonset - Martien de Boer - Tiddo Ekens

Een praktisch naslagwerk voor de vormgeving van de lessen Nederlands in het secundair onderwijs. De theorie van de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren wordt direct toepasbaar in de onderwijspraktijk van alledag.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Handboek taalgericht vakonderwijs

Handboek taalgericht vakonderwijs
Maaike Hajer - Theun Meestringa

Dit handboek geeft achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en vele didactische suggesties gekoppeld aan een route voor het (her)ontwerpen van lessen naar taalgericht vakonderwijs.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (2-4)

Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (2-4)
Leer- en leefomgeving voor peuters en kleuters
Thelma Harms - Debby Cryer - Richard M. Clifford

Met deze Beoordelingsschaal krijgen pedagogisch medewerkers een praktisch instrument in handen, afgestemd op de leeftijdsgroep waarmee ze werken en boordevol handreikingen waarmee ze direct aan de slag kunnen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kinderopvang

cover Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (0-2)

Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (0-2)
Leer- en leefomgeving voor baby's en dreumesen
Thelma Harms - Debby Cryer - Richard M. Clifford

De Nederlandse vertaling van de Infant/Toddler Environment Rating Scale Ė Revised Edition,ITERS-R. Om zicht te krijgen op de mate waarin de baby- of dreumesgroep een veilige, gezonde en stimulerende omgeving biedt voor een optimale ontwikkeling.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kinderopvang

cover Meer dan opvoeden

Meer dan opvoeden
Perspectieven op het werken met ouders
Carolien Gravesteijn - Monica Aartsma (red.)

In dit boek beschrijven uiteenlopende opvoed- en ontwikkelingsdeskundigen recente ontwikkelingen en bewezen praktijkvoorbeelden in hun vakgebied. Voor studenten sociale studies en professionals die met ouders werken.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Pleidooi voor het kind

Pleidooi voor het kind
De ontwikkeling centraal
Thom Roozenbeek - Jon Roozenbeek - Anke Derks - Peter Vereijken - Henk Derks

In dit boek kijken we terug op de ontwikkeling van de brede school en verzamelen de ingrediŽnten voor het ontwerp van een duurzame nieuwe structuur voor de toekomst.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - brede school

cover De pedagogisch sensitieve leraar

De pedagogisch sensitieve leraar
Werken aan brede opbrengsten
Anouke Bakx

Gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten geeft dit boek leerkrachten bouwstenen om vanuit hun pedagogische sensitiviteit systematisch te kunnen werken aan de groei van hun leerlingen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - basisonderwijs - hoger onderwijs

cover Van kerndoel tot kleuterlijn

Van kerndoel tot kleuterlijn
Kleuteronderwijs, zoals het is bedoeld
Caroline Eggermont

Hoe het omgaan met kerndoelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van kleuters? Zo ontstaat een ontwikkelingsperspectief dat recht doet aan de verworvenheden van het kleuteronderwijs, maar ook inspeelt op ontwikkelingen in een veranderende wereld.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - peuter & kleuter

cover Muziekpedagogiek in beweging

Muziekpedagogiek in beweging
Technologie als medium
Thomas De Baets - Luc Nijs

Deze publicatie staat stil bij de rol en betekenis van technologie in muziekeducatie en biedt ruimte voor zowel academische perspectieven als getuigenissen uit de praktijk.
(uitgeverij: Euprint)
subcategorie: - muziek

cover Moderne vreemde talen in de onderbouw

Moderne vreemde talen in de onderbouw
Francis Staatsen - Sonja Heebing

Aanwijzingen voor het vormgeven van communicatief vreemdetalenonderwijs, specifiek gericht op de onderbouw van het voortgezet (secundair) onderwijs.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover De Vreedzame sportvereniging

De Vreedzame sportvereniging
Sport en opvoeden
Leo Pauw

Dit boekje vertaalt aspecten van de Vreedzame aanpak naar de praktijk van sportverenigingen en geeft trainers, coaches en begeleiders van sportactiviteiten handvatten om kinderen nauwer te betrekken bij hun team en hun sportvereniging.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs - algemeen

cover Actief met taal

Actief met taal
Didactische werkvormen voor het talenonderwijs
Dieuwke de Coole - Anja Valk

Ruim 60 verschillende werkvormen waarop de (aspirant)taaldocent in welke moderne taal dan ook zich kan inspireren om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiŽnter te maken. 2de geactualiseerde druk.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover De dagen van de week

De dagen van de week
voor jonge beelddenkers
Tineke Verdoes

Alle dagen van de week op een kaartje, voorzien van een eigen kleur, plaatje en gebaar. Om kleuters en voor de beelddenkers snel de dagen van de week te leren.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - peuter & kleuter

cover Didactiek van het vreemdetalenonderwijs

Didactiek van het vreemdetalenonderwijs
Erik Kwakernaak

Een 'moderne klassieker' voor de vreemdetalendocent die theorie en praktijk van het vreemdetalenonderwijs bij elkaar brengt door analyse en verdieping te verbinden met praktijkervaringen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Fluiten met visjes voor dwarsfluit

Fluiten met visjes voor dwarsfluit
Een opstapje naar het notenbeeld voor jonge kinderen
Marjanka Sierevelt - Doretthe Janssens

Een verhalend, speels boekje waarmee jonge dwarsfluitertjes op een leerzame en vooral vrolijke manier hun eerste muzikale stappen kunnen zetten.
(uitgeverij: De Toorts)
subcategorie: - muziek

cover Aanpak van radicalisme

Aanpak van radicalisme
Een psychologische analyse
Arjan de Wolf - Bertjan Doosje

Op basis van een sociaal-wetenschappelijke analyse van het radicaliseringsproces en de toetsing van de inzichten aan de Nederlandse situatie, leert dit boek radicalisering te herkennen en biedt het handvatten en adviezen voor deradicalisering.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Vaardigheden voor het samenwerken in teams

Vaardigheden voor het samenwerken in teams
Jan Pieter van Oudenhoven - Hanneke Grutterink

Een toegankelijk geschreven boek dat kernvaardigheden als samenwerken, besluitvorming, conflicthantering, voorzitten, onderhandelen, presenteren, leidinggeven en omgaan met diversiteit koppelt aan het werken in teams.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - hoger onderwijs

cover Begeleiden van actief leren

Begeleiden van actief leren
Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking
Linda van den Bergh - Anje Ros

De eerste uitgave gericht op het doelgericht werken aan actief leren, met aandacht voor het geven van feedback op kennisdoelen, op samenwerkend leren en op zelfsturing door leerlingen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - basisonderwijs - hoger onderwijs

cover Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs
Frederik Smit

Aan de hand van actuele onderwerpen geeft dit boek een praktische toelichting bij de Wet medezeggenschap op scholen. Voor allen die bij de medezeggenschap in het onderwijs betrokken zijn: leden van inspraakorganen, directies en schoolbesturen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Van gedragsregulering naar opvoeding

Van gedragsregulering naar opvoeding
Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de Vreedzame School
Leo Pauw

Praktijkgericht boek over het aanpakken van probleemgedrag op school. De nadruk wordt erop gelegd dat gedrag niet los kan worden gezien van de omgeving.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - basisonderwijs

cover Ik weet niet, het lukt gewoon niet

Ik weet niet, het lukt gewoon niet
Krijg zelf grip op tegenvallende schoolresultaten!
Jeanette van Dijk

Dit boek helpt pubers zelf te ontdekken wat er tussen hen en goede schoolresultaten staat en geeft hen instrumenten in handen om daar wat aan te doen. Een mix van effectieve studiehulp en coaching.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - secundair onderwijs

cover Belevend leren

Belevend leren
IdeeŽn om beelddenkers bij je les te houden
Tineke Verdoes

Deze uitgave neemt je, aan de hand van talloze voorbeelden, mee in de wereld van het beelddenken en reikt manieren van lesgeven aan waardoor het werken met de beelddenkers in de klas een feestje wordt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Top Dog

Top Dog
32 new children's songs for home and school
Jeroen Schipper

A songbook full of bright new songs for children, which will invite and encourage them to delight in singing. The melodies and rhythms bear the influence of various cultures.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - muziek

top

rss feed onderwijs

onderwijs · alle boeken

Verwacht

Rekenen-wiskunde en didactiek

Rekenen-wiskunde en didactiek
De rol van de leerkracht in het basisonderwijs - Peter Ale - Martine van Schaik

Wat heb je vandaag op school geleerd?

Wat heb je vandaag op school geleerd? - Tino Delabie - Dirk De Zutter - Nico Hirtt