opvoeding · nieuw

cover Mindfulness met kinderen en jongeren

Mindfulness met kinderen en jongeren
in de klas of op de groep
Christopher Willard - Amy Saltzman

Een schat aan creatieve ideeŽn om mindfulness op speelse, krachtige en leeftijdsgeschikte manieren in te zetten bij opgroeiende kinderen en jongeren. Voor professionele opvoeders, activiteitenbegeleiders, gz-psychologen, kindertherapeuten en leerkrachten.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Sanne

Sanne
Over mishandeling en het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld
Martine Delfos

Een therapeutisch verhaal voor kinderen van 6 tot 10 jaar die te maken hebben met mishandeling en als gevolg daarvan een laag zelfbeeld hebben. Een hulpmiddel om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kindermishandeling

cover Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid

Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid
Jan Bekker - Toby Witte

Dit boek richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau. Een geactualiseerde uitgave van het studieboek Jeugdbeleid in transitie uit 2014.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover Gedrag in uitvoering

Gedrag in uitvoering
Over executieve functies bij kinderen en pubers - Tweede editie
Diana Smidts - MariŽtte Huizinga

De tweede, geheel herziene editie van dit zeer succesvolle boek bevat herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven van kinderen tussen de 3 en 17 jaar, maar ook inzichten en praktische tips versterken van executieve functies.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - algemeen

cover De opvoedparadox

De opvoedparadox
Over de ouder als tuinman of timmerman
Alison Gopnik

Ontwikkelingspsycholoog en filosoof Alison Gopnik prikt de mythe van een 'goede opvoeding' door, en maakt duidelijk waarom de huidige opvatting over ouderschap volkomen verkeerd is.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - algemeen

cover Verbreed jongerenwerk

Verbreed jongerenwerk
Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid
Renť Clarijs

Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Schuldig Landschap?

Schuldig Landschap?
De afwezigheid van de getuigenis van het veld
Chris Kuiper

Lectorale rede over de Transformaties in de Zorg voor Jeugd.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover Rouw bij kinderen en jongeren

Rouw bij kinderen en jongeren
Over het begeleiden van verliesverwerking
Mariken Spuij

'Een unieke gids voor iedereen die rouwende kinderen wil steunen.' - Prof. dr. Caroline Braet, Universiteit Gent, in het voorwoord bij dit boek.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - algemeen

cover Hechtingsgerichte gezinstherapie

Hechtingsgerichte gezinstherapie
Werken aan de basis
Daniel A. Hughes

Het eerste boek in zijn soort dat de therapeut een volledige handleiding biedt voor het gebruik van hechtingstherapie bij gezinnen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning

cover Spelenderwijs verbinden en hechten

Spelenderwijs verbinden en hechten
met meer dan 100 spelletjes
Micheline Mets

Inspiratiebron met zeker honderd spelvoorbeelden die het hechtingsproces bevorderen en helen, ťn achtergrond. Voor iedereen die met kinderen werkt en leeft. Ook voor Theraplayģ-therapeuten.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning

cover Kook het lekker zelf

Kook het lekker zelf
Sandra Cornelissen

Zeer visueel kookboek. Voor kinderen die graag zelfstandig willen leren koken en mensen voor wie de standaard kookboeken niet bieden wat ze nodig hebben, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een autismespectrumstoornis.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover De kleine prins

De kleine prins
Antoine de Saint-Exupťry - Martine Delfos

Het magische boek opnieuw vertaald. Over de spanning tussen de wereld van het kind en die van de volwassene. Voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt in alle opzichten niet alleen een mooi, maar ook een leerzaam boek.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Pleegzorg in beeld

Pleegzorg in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
Marjan Hoogland

Methode ter ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Handleiding met methodiek en veel praktijkvoorbeelden.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - pleegzorg & adoptie

cover Snap jij die ouders?

Snap jij die ouders?
Basisboek professioneel werken met ouders
Pieter Remmerswaal - Ad de Gouw

Dit basisboek is vooral een praktijkboek met veel suggesties voor een professionele, dit is een respectvolle en vooral open houding tegenover ouders en veel handvatten voor een concrete aanpak die in de praktijk werkt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning

cover Zoete kinderen eten geen suiker

Zoete kinderen eten geen suiker
en andere opvoedfabeltjes die door de wetenschap zijn ontkracht
Ionica Smeets

Dit boek ontkracht fabeltjes over zwangerschap en opvoeding aan de hand van de wetenschap. Het vertelt wat de uitkomsten zijn van studies, en wat je daar als ouders aan hebt.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - algemeen

cover De staat van de pedagogiek

De staat van de pedagogiek
Analytisch, opbrengstgericht en visionair
Loes Houweling - Willemieke de Jong - Hans de Deckere - Hester ViŽtor

De bijdragen in dit boek, gebaseerd op de workshops en presentaties tijdens het tweejaarlijks congres van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek, VBSP, van 2015, geven een gevarieerd beeld van de staat van de pedagogiek.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Kompas licht verstandelijke beperking

Kompas licht verstandelijke beperking
Definitie, aspecten en ondersteuning
Yvette de Beer

Dit boek geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks functioneren. Kennis hierover vergroot de kans op succesvolle hulpverlening.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover Grote pedagogen in klein bestek

Grote pedagogen in klein bestek
Tom Kroon - Bas Levering

Het gedachtegoed en de levensloop van drieŽnvijftig grote pedagogen en denkers over opvoeding: van Comenius tot Korczak, van Mohammed tot Montessori, van Plato tot Spock.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren

Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren
Sonja Ehlers - Meta Kuipers

Uitgangspunt van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren is dat het pedagogisch advies meer over de ouder dan over het kind gaat. Systematische beschrijving, met voorbeelden. Een nuttig instrument voor elke hulpverlener.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning

cover Een andere kijk op (onder)presteren

Een andere kijk op (onder)presteren
Esther de Boer - Nathalie van Kordelaar - Mariken Althuizen

Koppel presteren aan individuele ontwikkeling en definieer succes ten opzichte van door jezelf gestelde doelen en onderpresteren bestaat niet. De auteurs willen met dit boek een bijdrage leveren aan een cultuuromslag in ons onderwijs en onze opvoeding.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover De Cirkel van veiligheid-interventie

De Cirkel van veiligheid-interventie
Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties
Bert Powell - Glen Cooper - Kent Hoffman - Bob Marvin

Het complete handboek voor de Cirkel van veiligheid-interventie (CVV-I) voor gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun verzorgers.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning

cover Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context
Van startbekwaam naar stadsbekwaam
Ruben Fukkink - Ron Oostdam

Het boek vertaalt inleidende en verdiepende theorie over urban education naar praktijkgerichte situaties, middels een samenspel van onderwijskundige en sociologische inzichten in opvoeding en onderwijs.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen

cover De betere grijze scheiding

De betere grijze scheiding
uit elkaar na je vijftigste
Wills Langedijk - Rik Smit

Toegankelijk. Herkenbaar. Harde feiten en nuttige ervaringen van en voor mensen die na hun 50ste uit elkaar gaan en voor grote veranderingen staan. Voor en vanuit de praktijk geschreven.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - echtscheiding

cover De vreedzame wijk

De vreedzame wijk
Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk
Leo Pauw

Een praktische handreiking om kinderen ook buiten de school op te voeden tot democratische burgers volgens de aanpak van de Vreedzame School. Met een overzicht van de pedagogische achtergronden en wetenschappelijk onderzoek achter dit programma.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Rotjeugd

Rotjeugd
Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen
Ido Weijers

18 essays van afscheidnemend hoogleraar Jeugdbescherming Ido Weijers (universiteit Utrecht) met als rode draad de reflectie op de grondslagen van jeugdstrafrecht en kinderbescherming.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen - jeugdzorg & hulpverlening

cover Ik heb ook wat te vertellen!

Ik heb ook wat te vertellen!
Communiceren met pubers en adolescenten
Martine Delfos

Een helder geschreven boek, dat met vele voorbeelden de wereld van de puber op indringende wijze ontsluit. Geeft handvatten in communicatie met en opvoeding van pubers. Geschikt als leerboek in opleidingen voor mensen die met jongeren werken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Paraplu voor pleegouders in de juridische praktijk

Paraplu voor pleegouders in de juridische praktijk
Mariska Kramer

Een praktisch en oplossingsgericht boek voor alledaagse juridische vragen rond pleegzorg, ook voor de professional.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - pleegzorg & adoptie

cover Met sorry maak je dit niet ongedaan

Met sorry maak je dit niet ongedaan
Ervaringen en adviezen van als kind mishandelde vrouwen
Fiet van Beek

9 jonge vrouwen die in hun jeugd mishandeld, misbruikt of verwaarloosd werden vertellen hun persoonlijk verhaal en geven hun mening en adviezen over wat goede hulp aan mishandelde kinderen inhoudt. Met de voorlichtingsfilm Kindermishandeling? Praten helpt
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kindermishandeling

cover Relationele lenigheid

Relationele lenigheid
Jeugdzorg 3.0 vakmanschap
Maarten Spaander - Ellen Aptroot - Zenda Franssen - Karel J. Mulderij

Dit boek inspireert om met het kind zelf te praten, en niet met de stoornis. De hulpverlener wordt uitgedaagd om expert van de vraag te worden in plaats van expert van het probleem, om actief te observeren en tegelijk te participeren.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover De jeugd maar geen toekomst?

De jeugd maar geen toekomst?
Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting
Henk Spies - Suzanne Tan - Maarten Davelaar

Aan de hand van verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale in- en uitsluitingsprocessen werken.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie

Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie
Marga Burggraaff-Huiskes - Geraldien Blokland

In dit boek staat centraal wat professionele opvoedingsondersteuning inhoudt, met de nadruk op de preventieve functie die het kan vervullen.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning

cover De weg kwijt op school

De weg kwijt op school
Waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk meekomen en hoe we ze kunnen helpen
Ross W. Greene

Ross Greene, bekend van de bestseller Het explosieve kind, richt zich op de oorzaken van probleemgedrag in de klas en legt uit hoe je daarbij proactief en conflictvermijdend kunt reageren.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning

cover HORIZON 6B: therapeutenhandleiding ouders

HORIZON 6B: therapeutenhandleiding ouders
Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren
Jiska de Bruin


(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kindermishandeling

cover HORIZON 5A: werkboek voor jongeren

HORIZON 5A: werkboek voor jongeren
Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt
Esther Verhees - Margreet Visser

Dit losbladige werkboek hoort bij een gestructureerde groepstherapie voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 23 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kindermishandeling

cover HORIZON 5B: therapeutenhandeleiding jongeren

HORIZON 5B: therapeutenhandeleiding jongeren
Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt
Esther Verhees - Margreet Visser

Deze therapeutenhandleiding (HORIZON 5B) beschrijft de opzet en uitwerking van een gestructureerde groepstherapie voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 23 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kindermishandeling

cover Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel
Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding
Justine van Lawick - Margreet Visser

Een vernieuwde aanpak van ouders verwikkeld in een vechtscheiding en hun kinderen, bedoeld om de strijd te de-escaleren en de kinderen weer centraal te stellen. Dit boek geeft zowel de theoretische basis, als het praktisch verloop van het programma.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - echtscheiding

cover HORIZON 6A: werkboek voor ouders

HORIZON 6A: werkboek voor ouders
Een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren
Jiska de Bruin

Dit losbladige werkboek hoort bij een gestructureerde groepstherapie voor ouders van jongeren van 12 tot 17 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - kindermishandeling

cover Klein handboek voor opvoeders

Klein handboek voor opvoeders
Prof.dr. Jan van der Ploeg

Dit kleine handboek behandelt ruim 30 problemen die bij het opvoeden van jeugdigen tussen 6 en 18 jaar kunnen voorkomen. Bestemd voor ouders, leerkrachten en professionals.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen - opvoedingsondersteuning - jeugdzorg & hulpverlening

cover Om de jeugd

Om de jeugd
Perspectief voor beleid en praktijk
Renť Clarijs

Dit boek geeft vele ideeŽn en voorbeelden over de manier waarop de toekomst van de jeugdsector, jeugdzorg, jongerenwerk, jeugdhulp, kan worden vormgegeven. Boordevol noodzakelijke informatie voor beleidsmakers, managers, professionals,...
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover De Lastige Kleuter

De Lastige Kleuter
Of: Hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen
Betsy van de Grift

Over de specifieke aspecten van de breinontwikkeling van vier- en vijfjarigen. Over ervarend, patroonherkennend en denkend leren. En over gedragsproblemen in kleuteronderwijs. Een mustread voor jongekind-leerkrachten.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Kinderen krijgen

Kinderen krijgen
Bereid je voor op je leven als ouder
Jeannette Milgrom e.a.

Dit praktische boek bereidt je voor op de ingewikkelde eisen van het ouderschap en de veranderingen in je leven als je een kind krijgt. Het leert je hoe je een hechte relatie met je kind opbouwt en die met je partner versterkt.
(uitgeverij: Nieuwezijds)
subcategorie: - algemeen

cover Rots en Water - praktijkboek

Rots en Water - praktijkboek
Psychofysieke training voor jongens ťn meisjes
Freerk Ykema

Sociaal-emotionele vaardigheidstraining voor jongens en meisjes. Unieke psychofysieke didactiek waarin de fysiek-emotionele en verbaal-emotionele ontwikkeling tot een geheel zijn samengebracht
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover Hoezo denken ouders niet na?

Hoezo denken ouders niet na?
Twaalf opstellen overhoe ouders denken: snel en langzaam
Alice van der Pas

De auteurs van dit boek vertellen, elk vanuit een andere achtergrond, hoe ouders op twee manieren denken: snel - tussen het dagelijks opvoedgedoe door - en langzaam - op een rustig momentje.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen - opvoedingsondersteuning

cover Ouderschap in ontwikkeling

Ouderschap in ontwikkeling
De kracht van alledaags ouderschap
Carolien Gravesteijn

Worden ouders daadwerkelijk gesteund door de voortdurende aandacht voor het onderwerp 'opvoeden', of maken we ouders hiermee alleen maar onzeker?
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen - opvoedingsondersteuning

cover Stap voor stap 2 (6-12 jr)

Stap voor stap 2 (6-12 jr)
Een methode om ouders met kinderen te begeleiden bij opvoedingsvragen
Bertil P. Uittenbogaard

Een handige en efficiŽnte werkwijze om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Geen hulpverlening bij ernstige problemen, maar bij bij vaak voorkomende probleemsituaties in de dagelijkse praktijk van het omgaan met kinderen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning

cover 1Gezin1Plan (paperback)

1Gezin1Plan (paperback)
Handboek voor de praktijk
Arjan Bolt - Quirien van der Zijden

1Gezin1plan is gebaseerd op Gezin Centraal, een gezins- en oplossingsgericht methodisch programma. Het helpt professionals gezinnen zo te begeleiden dat zij zelf hun eigen antwoorden en oplossingen gaan vinden.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - opvoedingsondersteuning - jeugdzorg & hulpverlening

cover Samen opvoeden

Samen opvoeden
OriŽntatie op pedagogische werkvelden
Hans Janssen (red.)

Dit boek helpt (toekomstige) professionals zich te oriŽnteren op hun voorkeuren, mogelijkheden en kansen binnen het pedagogisch beroepenveld. Het legt een verbinding tussen pedagogisch handelen, opvoedingstheorieŽn en opvoedingspraktijken
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen

cover Wat werkt in de gesloten jeugdzorg

Wat werkt in de gesloten jeugdzorg
Peer van der Helm - Joep Hanrath

Dit boek bevat ervaringen van jongeren die aangeven hoe zij het leefklimaat en hun verblijf in een gesloten jeugdinstelling hebben ervaren alsmede resultaten van onderzoek naar leefklimaat met praktische handvatten voor verbetering.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover De ScheidingsNavigator

De ScheidingsNavigator
De weg door scheidingsprocessen
Jocelyn Weimar - Lianne van Lith

Een praktisch hulpmiddel dat scheidingsbemiddelaars, coaches, therapeuten en andere deskundigen die met scheidingssituaties van doen hebben handreikingen geeft om hun cliŽnten door het gehele scheidingsproces heen te navigeren.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - echtscheiding

cover Meer dan opvoeden

Meer dan opvoeden
Perspectieven op het werken met ouders
Carolien Gravesteijn - Monica Aartsma (red.)

In dit boek beschrijven uiteenlopende opvoed- en ontwikkelingsdeskundigen recente ontwikkelingen en bewezen praktijkvoorbeelden in hun vakgebied. Voor studenten sociale studies en professionals die met ouders werken.
(uitgeverij: Coutinho)
subcategorie: - algemeen

cover Fier en verder

Fier en verder
Meiden over hun leven na de hulpverlening
Shenna Werson - F. Lamers-Winkelman - Marieke van der Pers - Anke van Dijke

33 meiden aan het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogrammaís van Fier. Ze zijn slachtoffers van loverboys en gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld of kampen met de gevolgen van (vroegkinderlijke) traumatisering.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover Ouderschapsgroei en bufferprocessen

Ouderschapsgroei en bufferprocessen
Margreth Hoek - Hanneke Miley

In deze bundel klassiekers uit de themareeks van het tijdschrift Ouderschapskennis wordt het buffermodel bij ouderschapsgroei uitgewerkt en wordt ouderschapstheorie met praktijk en beleid verbonden.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen - opvoedingsondersteuning

cover Wie zorgt er dan voor mij?

Wie zorgt er dan voor mij?
Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg
Marga Ganzevles - Rob de Blok

Geschreven vanuit kinderen die te maken krijgen met uithuisplaatsing. Hoe ervaren zij jeugdzorg en wat is de impact van het beleid? Voor iedere professioneel en geÔnteresseerde die werkelijk hulp wil bieden aan kinderen die dat nodig hebben.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - pleegzorg & adoptie - jeugdzorg & hulpverlening

cover Meisjes in zorg

Meisjes in zorg
Signalering, preventie en behandeling
Karin Nijhof - Rutger Engels

Dit handboek gaat in op de ontwikkeling, signalering, preventie en interventie van veelvoorkomende problemen bij meisjes.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover Even stilstaan

Even stilstaan
Beroepsethiek in de jeugdzorg
MariŽtte van den Hoven - Jos Kole

Dit boek nodigt uit om tijd te nemen voor ethische reflectie over de waarden en normen die gidsend zijn in de jeugdzorg. Over ketensamenwerking, kindermishandeling, beroepscodes, belang van het kind, beroepsgeheim en handelingsverlegenheid.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover De kleuren van EVA en Zahir

De kleuren van EVA en Zahir
Beschrijving van opgebouwde expertise binnen de behandelgroepen voor meiden die bedreigd worden met aan eer gerelateerd geweld
Ilona Brekelmans - Gerda de Groot

Hulpverlening bij eergerelateerd geweld die het passende kader biedt stelt eisen ten aanzien van kwaliteit, professionaliteit en transorganisatorische samenwerking. Deze publicatie biedt daartoe de kernelementen.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - jeugdzorg & hulpverlening

cover De pedagoog in de spotlights

De pedagoog in de spotlights
Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten
Jan Bekker - Hans de Deckere - Willemieke de Jong - Marcel Meer - Lisette van der Poel - Ingrid Schonewille - Jos Stakenborg - Hester ViŽtor

Bijdragen van het het congres De pedagoog in de spotlights zomen in op uitdagingen in de verschillende beroepssituaties van de pedagoog. Vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

cover Ontwikkeling in vogelvlucht

Ontwikkeling in vogelvlucht
Ontwikkeling van kinderen en adolescenten (deel 1)
Martine Delfos

Een gedegen beeld van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, in 21 kenschetsen wordt het werk van de belangrijkste theoretici op dit gebied in kort bestek per theoreticus uitgelegd.
(uitgeverij: SWP)
subcategorie: - algemeen

top

rss feed opvoeding

opvoeding · alle boeken

Verwacht

Geen gewone puber

Geen gewone puber
Borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen - Noor Tromp