wetgeving · nieuw

cover Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid

Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid
Jan Bekker - Toby Witte

Dit boek richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau. Een geactualiseerde uitgave van het studieboek Jeugdbeleid in transitie uit 2014.
(uitgeverij: Coutinho)

cover De wereld van het recht

De wereld van het recht
Een inleiding
Parviz Samim - Amber Bolk

Aan de hand van een casus in elk hoofdstuk laat deze inleiding recht studenten stap voor stap de wereld van het recht verkennen. Alle belangrijke rechtsgebieden komen aan bod. Met extra materiaal online.
(uitgeverij: Coutinho)

cover Paraplu voor pleegouders in de juridische praktijk

Paraplu voor pleegouders in de juridische praktijk
Mariska Kramer

Een praktisch en oplossingsgericht boek voor alledaagse juridische vragen rond pleegzorg, ook voor de professional.
(uitgeverij: SWP)

cover Misdaad en straf vandaag

Misdaad en straf vandaag
Manifest voor kritische criminologie
Tom Decorte - Raf Jespers - Olga Petintseva - Pascal Tuteleers

In dit manifest naar aanleiding van de verjaardag van het overlijden van professor Patrick Hebberecht breken vier auteurs een lans voor de kritische criminologie. Van privacy tot ongelijkheid, van Syriëstrijders tot GAS-boetes: actueler dan ooit.
(uitgeverij: EPO)

cover Jonge criminelen die volwassen worden

Jonge criminelen die volwassen worden
Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie?
Rolf Loeber - Machteld Hoeve - Wim Slot - Peter H. van der Laan

Dit boek presenteert internationale en Nederlandse onderzoeksgegevens die de ontwikkeling van deze jonge delinquenten in kaart brengen. De auteurs werkten hierbij samen met de Amerikaanse studiegroep From Juvenile Delinquency to Adult Crime.
(uitgeverij: SWP)

cover Met recht bepleit!

Met recht bepleit!
Leer vaardig beargumenteren en betogen
drs. Daisy van der Wagen-Huijskes - mr. Diana Seegers-van Eekeren

Een werkboek met ruim 55 praktische en actieve opdrachten bij (juridische) teksten uit en over diverse rechtsgebieden. Precies die aspecten van de argumentatietheorie die een jurist in opleiding nodig heeft om goed te leren argumenteren, betogen, pleiten.
(uitgeverij: Coutinho)

cover Dader en slachtoffer: een paar apart?

Dader en slachtoffer: een paar apart?
Jaap van Vliet - Anneke Menger

Teksten van het door het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering in 2014 georganiseerde symposium over de relatie slachtoffer en dader in de meest brede zin.
(uitgeverij: SWP)

cover Met recht bedreven!

Met recht bedreven!
Oefeningen juridische vaardigheden
mr. Mitsy le Fèbre - mr. Marleen Huls

Meer dan 100 oefeningen voor het ontwikkelen van juridische vaardigheden, zoals het ontleden van wetsartikelen, het oplossen van een juridische casus en het gebruik van rechtsbronnen.
(uitgeverij: Coutinho)

cover Recht lezen 2

Recht lezen 2
samenvatten
drs. Jacky van den Dikkenberg

Oefen stapsgewijs het samenvatten van uitspraken en andere teksten. Daarbij wordt aangesloten bij andere belangrijke juridische vaardigheden: het analyseren van casussen en jurisprudentie en het juridisch argumenteren.
(uitgeverij: Coutinho)

cover Voor de goede orde

Voor de goede orde
Handhaven van regels en wetten
Hannie Raaff

Dit boek behandelt de problemen waarvoor professionals met een handhavende functie dagelijks voor komen te staan en biedt naast theoretische inzicht vooral praktische handvatten. Met veel aansprekende voorbeelden uit de sociale- en juridische praktijk.
(uitgeverij: Coutinho)

cover Recht lezen 1

Recht lezen 1
tekstbegrip en woordenschat
drs. Jacky van den Dikkenberg

Een schat aan (online) oefeningen in tekstbegrip en woordenschat voor toekomstige juristen. Daarmee wordt niet alleen de leesvaardigheid verbeterd en de woordenschat vergroot, ook de kennis van het recht in de praktijk neemt toe.
(uitgeverij: Coutinho)

top

rss feed wetgeving

wetgeving · alle boeken