algemene vaardigheden - onderzoek - alle boeken

Actieonderzoek voor professionals in zorg en welzijn

Actieonderzoek voor professionals in zorg en welzijn
Ferdie Migchelbrink

Dit praktisch georiŽnteerd boek geeft handreikingen aan mensen die willen kennismaken met actieonderzoek en willen leren zelf actieonderzoek te doen.

€ 32.50
meer info
Adviseren met perspectief

Adviseren met perspectief
Rapporten en presentaties maken
Louise Cornelis

Tegen het einde van het adviestraject moet er iets tastbaars komen: een rapport, een presentatie, op zijn minst een brief of memo. Met dit boek kun je leren hoe je daarvan een kwalitatief hoogwaardig eindproduct maakt.

€ 19.50
meer info
APA-richtlijnen

APA-richtlijnen
Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage
Petra Poelmans - Olav Severijnen

Beknopte handleiding die studenten helpt zich aan de gebruikelijke regels te houden bij het rapporteren van onderzoek.

€ 12.50
meer info
Basisboek kwantitatieve methoden - Statistiek

Basisboek kwantitatieve methoden - Statistiek
met Exceltoepassingen
Donald van As - Jaap Klouwen

De elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek voor bachelorstudenten economie aan hogeschool en universiteit.

€ 29.50
meer info
Basisboek wiskunde en financiŽle rekenkunde

Basisboek wiskunde en financiŽle rekenkunde
Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen
Donald van As - Jaap Klouwen

Parate kennis van en ervaring met het werken met kwantitatieve gegevens voor bachelorstudenten economie aan hogeschool en universiteit. Tweede, herziene druk

€ 24.50
meer info
Doing in-company research projects

Doing in-company research projects
a step by step approach
Arjan de Bont

This book helps students do in-company research via a straightforward step-by-step approach.

€ 18.50
meer info
Effective Strategies for Academic Writing

Effective Strategies for Academic Writing
Joy de Jong

A spotlight on the mechanisms of academic thinking, writing, and texts. The steps and examples are taken from many scientific disciplines and can be used for various kinds of writing tasks. This makes the book suitable for all academic writers.

€ 26.00
meer info
kern van participatief actieonderzoek

kern van participatief actieonderzoek
Ferdie Migchelbrink

Benaderingen, ideeŽn, werkwijzen, handvatten en praktische aanwijzingen voor het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van actieonderzoek, dienstbaar onderzoek voor maatschappij en beroepspraktijk. Voor professionals in zorg, welzijn, wonen, onderwijs en HRM

€ 37.50
meer info
Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse
Uitgangspunten en procedures
Fred Wester - Vincent Peters

€ 24.50
meer info
Logisch en kritisch denken

Logisch en kritisch denken
onderzoeken - argumenteren - concluderen
Simon Burgers

Met dit boek ontwikkelen studenten hoger onderwijs hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen, aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines.

€ 17.50
meer info
Met nieuwe ogen

Met nieuwe ogen
Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude
Martha van Endt-Meijling

Dit boek helpt bij het verwerven van belangrijke basiskennis over cultuur en cultuurverschillen. De auteur nodigt de lezer uit te reflecteren op zijn eigen gevoelens en zich mede daardoor een transculturele houding te verwerven. 4de geactualiseerde druk.

€ 19.50
meer info
onderzoekende houding

onderzoekende houding
Werken aan professionele ontwikkeling
Maaike van den Herik - Arnout Schuitema

Dit boek geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding, met een toegankelijke schrijfstijl en praktijkgerichte oefeningen. Voor studenten in de beginfase van educatieve en sociale studies in het hoger onderwijs.

€ 16.50
meer info
Praktijkgericht onderzoek in bedrijf

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf
Jan Leen - Jef Mertens

De huidige tijd vraagt om continue kennisontwikkeling. Van HBO-professionals wordt daarom verwacht dat zij beschikken over een onderzoekende houding en goede onderzoeksvaardigheden. Dit boek biedt studenten daarvoor de onmisbare basis.

€ 24.50
meer info
Praktijkonderzoek in marketing en communicatie

Praktijkonderzoek in marketing en communicatie
Van probleem naar advies
Boudewijn Raessens

Dit boek biedt het gereedschap om praktijkonderzoek goed onderlegd uit te voeren, vanaf de onderzoeksvragen, over de methodes voor dataverzameling tot het schriftelijk eindproduct. GeÔllustreerd met voorbeelden uit de marketing- en communicatiepraktijk.

€ 24.50
meer info
Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn
Cyrilla van der Donk - Bas van Lanen

Een leidraad voor (toekomstige) zorg- en dienstverleners bij het voorbereiden en uitvoeren van praktijkonderzoek. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar de beroepspraktijk van zorg en welzijn

€ 32.50
meer info
Praktijkonderzoek op niveau

Praktijkonderzoek op niveau
Inspelen op onderzoekdilemma's bij sociale studies
Joop Berding - Toby Witte

In dit boek krijgen hbo-studenten van sociale studies zicht op hindernissen die zij tijdens hun praktijkonderzoek kunnen tegenkomen en leren zij hoe zij hierop kunnen inspelen.

€ 16.50
meer info
Praktijkonderzoek voor bachelors

Praktijkonderzoek voor bachelors
Leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegerichte hbo
Jef Mertens

De heldere opbouw, vele voorbeelden en extra uitleg maken van dit boek een zeer handzame hulp bij het uitvoeren van onderzoek.

€ 18.50
meer info
Projectmatig werken en onderzoek

Projectmatig werken en onderzoek
Een handleiding voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en wonen
Ferdie Migchelbrink

Een praktisch georiŽnteerde boek met handreikingen aan mensen die projectmatig werken en daarbij onderzoek (willen) gebruiken. Benaderingen, werkwijzen, handvatten en hulpmiddelen voor projectmatig werken en het opzetten van onderzoek binnen projecten.

€ 24.90
meer info
Reflecteren

Reflecteren
Leren van je ervaringen als sociale professional
Marie-Josť Geenen

Dit boek leert studenten wat reflectie is, op welke manier zij kunnen reflecteren en wat het doel en de zin van reflectie zijn. Het bied theorie en opdrachten op zowel instapniveau als verdiepend niveau.

€ 26.50
meer info
Wiskunde voor statistiek

Wiskunde voor statistiek
Een voorbereiding
W.M. Franken - R.A. Bouts

€ 16.50
meer info
 
top