algemene vaardigheden

bachelor/masterproef - alle boeken

recent

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief Effective Strategies for Academic Writing Kritisch denken & schrijven Academic writing in English kleine schrijfgids

alle boeken

onderzoek - alle boeken

recent

Effective Strategies for Academic Writing kern van participatief actieonderzoek onderzoekende houding Logisch en kritisch denken Adviseren met perspectief

alle boeken