Zwart op wit · Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen
Dorothé Pietersma

cover Zwart op wit

  Bookmark and Share

Formulieren invullen en briefjes schrijven zijn voor veel mensen in Nederland alledaagse handelingen. Zo moet je bijvoorbeeld een formulier invullen om een bankrekening te openen, of een briefje schrijven als je een leerkracht wilt laten weten dat je kind naar de tandarts moet. Maar voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, kan het schrijven in dergelijke cruciale praktijksituaties lastig zijn.

Met Zwart op wit kunnen cursisten zich trainen in het opstellen van briefjes en het invullen van formulieren. Het boek bestaat uit drie delen: 1 Burgerschap, 2 Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding (OGO), en 3 Werk. De vele schrijfopdrachten zijn geordend aan de hand van deze drie thema’s. Met de checklist aan het einde van iedere opdracht kunnen cursisten zelf hun opdrachten controleren. Ook zijn er speciale portfolio-opdrachten, die gebruikt kunnen worden als onderdeel van het inburgeringsexamen.

Dit werkboek is bedoeld voor volwassen anderstaligen met niveau A1 of A2 van het Europees Referentiekader. Ook anderen, laaggeletterden of moeilijk lerenden, kunnen veel aan dit boek hebben.

Dorothé Pietersma werkt in het volwassenenonderwijs als docent NT1, NT2, rekenen en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is ze loopbaanadviseur. Sinds 2004 heeft ze een eigen bedrijf: Anagram taaltraining en advies.

Colofon:

isbn: 9789046900390 · 2007, 1ste druk · paperback - 96p. · prijs: € 16.00
uitgeverij: Coutinho