Discoursanalyse · Communicatie op de werkvloer
Jaap Bos (red.)

cover Discoursanalyse

  Bookmark and Share

Op het werk is iedereen een professional in zijn eigen domein. Mensen verlangen dan ook van elkaar dat er op een professionele manier gecommuniceerd wordt. Maar wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan? Hoe onderscheidt professionele communicatie zich van niet-professionele communicatie? Discoursanalyse – Communicatie op de werkvloer laat zien hoe het antwoord op deze vraag samenhangt met aspecten van identiteit, cultuur en de institutionele context waarin de professional werkt.

De auteurs presenteren een systematische verkenning van communicatie in organisaties aan de hand van één overkoepelende methode: de discoursanalyse. Deze methode kiest het ‘vertoog’ (gesprek, communicatie, tekst) als object van analyse en probeert daarin stabiele, terugkerende patronen te ontdekken die ons iets kunnen zeggen over de institutionele praktijken.

Ieder hoofdstuk begint met een korte theoretische exploratie en een verkenning van een aantal belangrijke methodologieën uit de discoursanalyse. Deze worden vervolgens uitgewerkt met behulp van casuïstiek: de auteurs schetsen de context en achtergrond van de casus en laten de samenhang zien tussen communicatieprocessen, aspecten van de organisatie en dimensies van macht, cultuur en identiteit. Ieder hoofdstuk sluit af met oefeningen. Het laatste hoofdstuk vat de belangrijkste inzichten samen en geeft aan hoe die inzichten op de werkvloer kunnen worden toegepast. Sleutelbegrippen worden achterin het boek verklaard.

Jaap Bos is psycholoog en als universitair docent en verbonden aan de capaciteitsgroep Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), Universiteit Utrecht.

Colofon:

isbn: 9789046900871 · 2007, 1ste druk · paperback - 248p. · prijs: € 27.00
uitgeverij: Coutinho