Effective writing in English · A sourcebook
Mike Hannay - J. Lachlan Mackenzie

cover Effective writing in English

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Van veel Nederlandstalige academici en hbo'ers wordt verwacht dat zij correct, aantrekkelijk en doeltreffend Engels schrijven. Effective writing in English: a sourcebook is een betrouwbare leidraad bij het Engelstalige schrijfproces. Het geeft praktische adviezen hoe een overtuigende Engelse tekst geschreven moet worden, met aandacht voor het maken van voorlopige versies, het structureren van de tekst, het ordenen van alinea’s en zinnen, en het redigeren van het eindresultaat.

Het doel van Effective writing in English: a sourcebook is om de controle van een schrijver over zijn tekst te vergroten, en om te laten zien hoe je met een Engelse tekst je communicatieve doelen kunt bereiken. Een van de instrumenten daarvoor is een uitgebreide lijst van (ver)taalproblemen waar Nederlandstalige schrijvers in het Engels tegenaan lopen.

Het boek is een vervolg op Writing better English van M. van der Laaken e.a. en kan gebruikt worden naast Principles and Pitfalls of English Grammar van J. Lachlan Mackenzie. Er is een speciale website bij dit boek met oefenmateriaal dat geregeld wordt geactualiseerd.

Colofon:

isbn: 9789046901618 · 2009, 2de herziene druk · paperback - 303p. · prijs: € 31.50
uitgeverij: Coutinho