Beter lezen - Oefenboek 2
Marilene Gathier - Dorine de Kruyf

cover Beter lezen - Oefenboek 2

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Beter lezen is een leescursus voor alfabetiseringsgroepen en langzaam lerenden in het NT2-onderwijs. De teksten zijn eenvoudig, oplopend naar niveau A1, maar houden rekening met de interesses van volwassenen. Zo wordt de motivatie voor het lezen behouden en maken cursisten de nodige 'leeskilometers'.

Beter lezen bestaat uit een tekstboek en twee oefenboeken. De 42 korte teksten in het tekstboek worden verhelderd met illustraties. Oefenboek 2 geeft oefeningen bij tekst 22 t/m 42 uit het tekstboek. Met de oefenboeken werken cursisten aan tekstbegrip en woordenschat. Per tekst zijn er oefeningen op verschillende niveaus. Differentiatie is dus mogelijk. Omdat de teksten kort zijn, is het mogelijk ze groepsgewijs te behandelen.

Deze cursus is bedoeld als verrijkingsstof naast een algemene alfabetiserings- of NT2-methode.

Naar Beter lezen. Oefenboek 1

Colofon:

isbn: 9789046902455 · 2011, 3de herziene druk · grote paperback - 96p. · prijs: € 14.50
uitgeverij: Coutinho