Pedagogiek in de onderwijspraktijk · Een ge´ntegreerde benadering
Jeroen Onstenk

cover Pedagogiek in de onderwijspraktijk

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Onze maatschappij stelt hoge eisen aan leraren. Kinderen moeten goede resultaten behalen, maar ook ondersteund worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De leraar moet zorgen voor een veilig en optimaal leerklimaat voor iedereen in de klas. Hoe vind je als leraar een manier van pedagogisch handelen die voldoet aan alle eisen, en waarin je ook nog jezelf kunt vinden?

Pedagogiek in de onderwijspraktijk biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een eigen visie en een ge´ntegreerde benadering van pedagogisch handelen in het onderwijs. Het boek bespreekt drie dimensies van de pedagogische visie: de pedagogische opdracht, het pedagogisch klimaat en het pedagogisch perspectief op de leeromgeving. Hierbij is er specifieke aandacht voor passend onderwijs, omgaan met diversiteit en voor het samenwerken met ouders en met andere educatieve professionals in en rond de school. In de laatste hoofdstukken plaatst de auteur de ge´ntegreerde pedagogische aanpak in een breder maatschappelijk kader. Met behulp van de geboden theorie en de illustratieve voorbeelden kunnen (aankomende) leraren een goed onderbouwde visie op pedagogisch handelen vormen.

Pedagogiek in de onderwijspraktijk is bedoeld voor pabostudenten, studenten pedagogiek en leerkrachten.

Colofon:

isbn: 9789046902516 · 2011, 1ste druk · paperback - 232p. · prijs: € 26.50
uitgeverij: Coutinho