Werken in de brede school · Een pedagogische benadering
Jeanette Doornenbal - Saskia van Oenen - Wouter Pols (red.)

cover Werken in de brede school

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

De brede school is een gangbaar verschijnsel geworden in het Nederlandse onderwijslandschap. Naast dat de school kinderen voorbereidt op de arbeidsmarkt, heeft ze een socialiserende rol. In de brede school worden kinderen namelijk niet alleen onderwezen, maar ook opgevangen, opgevoed en begeleid. De brede school dient kinderen bovenal kansen te bieden om zich als uniek individu te kunnen ontwikkelen. Werken in de brede school doet hiermee een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de professional.

Werken in de brede school bereidt (toekomstige) leraren, pedagogisch medewerkers en sociale professionals voor om met elkaar handen en voeten te kunnen geven aan de pedagogische opdracht in de brede school. Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt de brede school voorgesteld aan de hand van twee casussen en wordt beschreven wat het in de praktijk betekent om in een brede school te werken en te leren. In deel twee staat de pedagogische opdracht centraal en het ontwikkelen van een visie op het werken in de brede school. In deel drie vertellen deskundigen vanuit hun expertise wat de kernwaarde is van hun vak en hoe je samen met anderen kunt werken aan educatieve ontwerpen voor kinderen. Deel vier geeft extra informatie over het verschijnsel brede school, de financiŽle en wetgevende kaders, internationale voorbeelden, recente ontwikkelingen en verwijzingen naar informatiebronnen.

Colofon:

isbn: 9789046902875 · 2012, 1ste druk · paperback - 200p. · prijs: € 22.50
uitgeverij: Coutinho