Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen
Anouke Bakx - Anje Ros - Peter Teune

cover Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Leraren staan voor de uitdagende taak om hun leerlingen voor te bereiden op de toekomst. De ontwikkelingen in onze samenleving gaan echter zo snel, dat het moeilijk is te voorspellen hoe deze toekomst eruit zal zien. Veel leerlingen zullen straks een beroep uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Het is daarom belangrijk om de vraag te stellen wat voor deze leerlingen essentieel is om te leren: wat zijn de doelen van het onderwijs? Vervolgens moet je je als leraar richten op de opbrengsten van het onderwijs: hoe kun je deze doelen zo efficiŽnt mogelijk bereiken?

In Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen leert de toekomstige leraar kritisch te kijken naar de doelen van het onderwijs. Om deze doelen te bereiken, en om in te kunnen spelen op de diversiteit in de klas en individuele verschillen tussen leerlingen, is het van belang om zelf leeractiviteiten te ontwerpen en selectief gebruik te maken van reeds ontwikkeld lesmateriaal. Met dit boek leert de toekomstige leraar om zelf leeractiviteiten te ontwikkelen die gericht zijn op betere leerresultaten van leerlingen. Ook wordt er ingegaan op de wijze waarop de leraar de eigen professionaliteit kan versterken.

Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen laat zien hoe opbrengstgericht werken in de klas handen en voeten kan krijgen, niet alleen bij taal- en rekenonderwijs, maar binnen alle vakken. De theorie wordt afgewisseld met diverse casussen uit de onderwijspraktijk. Ook wordt de stof in ieder hoofdstuk verrijkt met extra verdiepende informatie.

Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen is bestemd voor pabostudenten, maar het boek is ook geschikt voor professionals die al werkzaam zijn in de onderwijspraktijk.

Colofon:

isbn: 9789046902899 · 2012, 1ste druk · paperback - 224p. · prijs: € 24.50
uitgeverij: Coutinho