Lessen in orde op de basisschool · Handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler - Ans van Brussel

cover Lessen in orde op de basisschool

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Leerlingen en leerkrachten willen graag dat er op school een goede sfeer is. Als de school een veilige, plezierige leeromgeving is waar iedereen zich thuis kan voelen, is er ruimte voor goed onderwijs.

Lessen in orde op de basisschool biedt (aanstaande) leraren een methode voor het creŽren van een veilige, plezierige leeromgeving. Het houden van orde is daarbij een essentieel onderdeel. De methodiek wordt uitgewerkt op vijf niveaus: het niveau van de klas, van de school, van de individuele docent, van de individuele leerling en van de ouders. Zo reikt dit boek de leerkracht concrete instrumenten aan om orde te houden en tal van praktische tips over hoe in te grijpen bij ordeverstoringen. Ook biedt het handvatten om tot een gezamenlijke aanpak te komen binnen de school. Verder is er onder meer aandacht voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen.

Lessen in orde op de basisschool is vanuit de praktijk geschreven en bevat veel voorbeelden en ervaringen. Op de website staan vragen en opdrachten, verdiepingsstof en een variŽteit aan praktische materialen, zoals voorbeeldbrieven, beoordelingsformulieren, beeldmateriaal en checklists. Voor degenen die leerkrachten opleiden is er een wetenschappelijke fundering van het boek te vinden die refereert aan het Kerndocument generieke kennisbasis leraar basisonderwijs.

Lessen in orde op de basisschool is bedoeld voor studenten aan pabo's, en daarnaast voor zij-instromers, schoolleiders en voor alle leerkrachten die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren.

Colofon:

isbn: 9789046902905 · 2012, 1ste druk · paperback - 325p. · prijs: € 29.50
uitgeverij: Coutinho