Nederlands in actie · Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen
Berna de Boer - Margaret van der Kamp - Birgit Lijmbach

cover Nederlands in actie

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Nederlands in actie is een totaalmethode NT2 voor hoger opgeleiden, van niveau A2 naar B1. In elk hoofdstuk komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor uitbreiding van het vocabulaire en de grammatica. Bij alle onderdelen ligt het accent op het actief gebruik van de taal in betekenisvolle situaties. De thema's in Nederlands in actie zijn werk, studie en vrije tijd, reizen, gevoelens, onderwijs, buitenlanders in Nederland, relaties, economie en kunst.

De leerstof wordt gevarieerd aangeboden. Er zijn verrassende teksten en beeldfragmenten met aansprekende opdrachten en actieve werkvormen. Bij het boek wordt een website aangeboden met daarop aanvullend audio- en beeldmateriaal, vocabulaire- en grammaticaoefeningen en voor docenten een handleiding en toetsen.

Deze derde druk is geheel herzien. Alle lees- en luisterteksten zijn vervangen door actuele teksten. Het thema gezondheid is vervangen door het thema economie. Het vocabulaire is uitgebreid, er zijn meer schrijfopdrachten en de grammatica is aangepast. Het vocabulaire en de teksten zijn te beluisteren via de website.

Nederlands in actie is een methode voor hoger opgeleiden zoals uitwisselingsstudenten en 'expats', maar is ook geschikt voor studenten Nederlands in het buitenland.

Colofon:

isbn: 9789046902981 · 2012, 3de herziene druk · paperback - 272p. · prijs: € 42.50
uitgeverij: Coutinho