Leefwerelden van jongeren · Thuis, school, media en populaire cultuur
Joke Hermes - Pauline Naber - Fedor de Beer

cover Leefwerelden van jongeren

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

In Nederland wonen meer dan anderhalf miljoen jongeren. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze thuis wonen, een schoolopleiding volgen en opgroeien in een wired world. In dit boek analyseren de auteurs aan de hand van deze drie thema's de leefwerelden van jongeren.

Het eerste deel van Leefwerelden van jongeren gaat in op het gezin waarin jongeren opgroeien en de manier waarop ouders en jongeren met elkaar omgaan. Ook de betekenis van leeftijdgenoten, peergroups en jeugdcultuur wordt behandeld. Daarnaast komen seksuele ontwikkeling en seksueel gedrag, lichaamsbeeld en lichaamsbeleving aan de orde. In deel twee komen de functies van school en de verschillende typen onderwijs aan bod. Er is vooral aandacht voor de eigen leefwereld die jongeren op school met elkaar creŽren. In het derde en laatste deel staan de media en de populaire cultuur centraal. Jongeren komen hierin naar voren als mediagebruikers (de digitale generatie), maar ook als onderwerp van media-aandacht. Door de hoofdstukken heen worden beelden van en (voor)oordelen over jongeren genuanceerd en waar nodig 'rechtgezet' op basis van nationale en internationale onderzoeksgegevens. Veranderende sekseverhoudingen en de multiculturele samenleving komen in alle hoofdstukken aan bod.

Leefwerelden van jongeren is zowel geschikt voor studenten van verschillende wo- en hbo-opleidingen die in de toekomst met jongeren gaan werken, als voor professionals die zich willen verdiepen in wat jongeren tegenwoordig bezighoudt.

Colofon:

isbn: 9789046903162 · 2012, 2de herziene druk · paperback - 271p. · prijs: € 27.50
uitgeverij: Coutinho