Taalproblemen van nu · Uitleg, oefeningen en antwoorden
Simon Burgers

cover Taalproblemen van nu

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Is het nou de interview of het interview? Een grote huis of een groot huis?

Taalproblemen van nu besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals het gebruik van een verkeerd lidwoord of een verkeerde verbuiging (de meisje; me vriend), een punt tussen een hoofdzin en een bijzin (Fatima komt niet. Aangezien ze ziek is), het gebruik van een koppelteken in plaats van een apostrof (BN-er; sms-je) en het weglaten van kleine woordjes (Zij zijn het volledig over eens).
Maar ook veelvoorkomende klassieke taalproblemen worden behandeld, zoals werkwoordspelling en het juiste gebruik van leestekens, voorzetsels, voegwoorden en verwijswoorden. Daarnaast komen woordvolgorde, alineagebruik en tekstopbouw aan bod; onderwerpen die eveneens nodig zijn om de taalniveaus 3F en 4F (commissie Meijerink) of B2 en C1 (ERK) te bereiken.

De auteur bespreekt de taalkwesties aan de hand van voorbeelden. Daarna volgen steeds oefeningen, die te vinden zijn achter in het boek of op de bijbehorende website. Op de website staan ook een instaptoets en een eindtoets.

Taalproblemen van nu is bedoeld voor iedereen die problemen heeft met het schrijven van goed Nederlands. Het is in het bijzonder nuttig voor studenten in het hoger onderwijs die hun taalniveau moeten opkrikken. Daarnaast is het is geschikt voor middelbare scholieren die zich willen voorbereiden op een taaltoets aan het begin van hun vervolgstudie.

Colofon:

isbn: 9789046903360 · 2012, 1ste druk · paperback - 120p. · prijs: € 19.50
uitgeverij: Coutinho