Opbrengstgericht leren, meer dan presteren · Een integrale aanpak van OGW en HGW
Bram de Muynck - Dick Both - Elsbeth Visser-Vogel

cover Opbrengstgericht leren, meer dan presteren

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken (OGW en HGW) zijn de afgelopen jaren in hoog tempo doorgevoerd in scholen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Als leraar wil je niet dat deze manieren van werken tot gevolg hebben dat je juist minder goed aan kunt sluiten bij de onderwijs- en zorgbehoeften van je leerlingen. Dit boek laat zien hoe OGW en HGW elkaar positief kunnen be´nvloeden. Dat leidt tot een aanpak die zowel leerlinggerichtheid als een brede vorming bevordert en ook de kwaliteit van onderwijs ten goede komt. Opbrengstgericht leren, meer dan presteren behandelt stap voor stap hoe je als docent je onderwijs kunt verbeteren via een combinatie van OGW en HGW. Door middel van veel praktische voorbeelden en uitleg wordt ge´llustreerd hoe je zowel aan de (leer)resultaten als aan een brede ontwikkeling van leerlingen kunt werken. Het boek is als volgt opgebouwd: het eerste hoofdstuk bevat een terreinverkenning en een introductie van een zesfasenmodel voor kwalitatief goed onderwijs. De fasen die bij OGW en HGW worden doorlopen zijn uitgewerkt op respectievelijk groepsniveau (hoofdstuk 2), leerlingniveau (hoofdstuk 3) en niveau van de school (hoofdstuk 4). In het laatste hoofdstuk wordt de lezer uitgedaagd om een eigen visie te ontwikkelen op OGW en HGW.

Opbrengstgericht leren, meer dan presteren is geschikt voor pabostudenten, studenten aan lerarenopleidingen gericht op het speciaal basisonderwijs en professionals in het basisonderwijs.

Colofon:

isbn: 9789046903407 · 2013, 1ste druk · paperback - 190p. · prijs: € 22.50
uitgeverij: Coutinho