De APA-richtlijnen · Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage
Petra Poelmans - Olav Severijnen

cover De APA-richtlijnen

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

De APA-richtlijnen is een beknopte handleiding die studenten helpt zich aan de gebruikelijke regels te houden bij het rapporteren van onderzoek. In het boek wordt besproken hoe je een onderzoeksverslag op een wetenschappelijke manier vormgeeft op basis van de opmaak- stijl- en referentieregels van de American Psychological Association (APA).

In een korte inleiding bespreken de auteurs enkele belangrijke ethische uitgangspunten bij het doen van onderzoek. Vervolgens behandelen zij verschillende soorten bronnen en geven in concrete stappen aan waar en hoe die bronnen gevonden kunnen worden. Ook wordt beschreven hoe literatuur verwerkt wordt: door samen te vatten, te parafraseren of te citeren. Daarna komen de vaste structuur van een onderzoeksverslag aan de orde en de afspraken waaraan een onderzoeksverslag moet voldoen. Tevens gaan de auteurs in op het gebruik van tabellen en grafieken. Tot slot worden de belangrijkste APA-richtlijnen behandeld voor het verwijzen naar literatuur en het opstellen van een literatuurlijst. De meest voorkomende richtlijnen zijn zichtbaar gemaakt in een (fictief) voorbeeldartikel.

Colofon:

isbn: 9789046903452 · 2013, 1ste druk · paperback - ca. 112p. · prijs: € 12.50
uitgeverij: Coutinho