Geloof je het zelf?! · Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs
Bas van den Berg - Ina ter Avest - Tamar Kopmels

cover Geloof je het zelf?!

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Met Geloof je het zelf?! presenteren de auteurs het vak Levensbeschouwing vanuit een nieuwe visie. Zij gaan ervan uit dat levenbeschouwelijke vorming ontstaat als kinderen niet alleen kennis nemen van vormen van een (religieuze of seculiere) levensbeschouwelijke traditie, maar daar ook hun eigen betekenis en waardering aan kunnen geven. Dat geldt voor de traditie waarin de leerlingen zelf opgroeien ťn voor andere tradities. Met dit praktijkboek leren (aankomende) leraren hoe zij de interactie tussen leerlingen en verschillende levensbeschouwelijke tradities en daarin vervatte waarden kunnen stimuleren en begeleiden. Daarbij maken de auteurs veelvuldig gebruik van levensbeschouwelijke bronnen, zoals verhalen en beelden. Theorie en achtergronden wisselen elkaar af met voorbeelden en casuÔstiek, illustraties, vragen en opdrachten.

In deze tweede druk van Geloof je het zelf?! is de visie op levensbeschouwelijke ontwikkeling en levensbeschouwelijk leren verder uitgewerkt en loopt deze visie als een rode draad door het boek. Leer- en ontwikkelingstheorieŽn zijn geactualiseerd, evenals de voorbeelden. Ten slotte ligt in het hele boek de focus meer op levensbeschouwelijk leren in brede zin en minder op de (Christelijke) religie. Daardoor is dit boek ook heel goed te gebruiken op opleidingen voor leraren in het openbaar basisonderwijs. Op de bijbehorende website is voorbeeldmateriaal te vinden voor lessen Levensbeschouwing, zoals liedjes en foto's, en tevens studiesuggesties voor groepen en individuele studenten.

Geloof je het zelf?! is bedoeld voor pabo-studenten en (startende) leraren in het basisonderwijs. Daarnaast biedt het boek aanknopingspunten voor andere vormen van onderwijs.

Colofon:

isbn: 9789046903537 · 2013 · paperback - 334p. · prijs: € 32.50
uitgeverij: Coutinho