Lessen in orde · Handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler

cover Lessen in orde

  Bookmark and Share

'Je bent een geboren leraar of je bent het niet', luidt het vooroordeel. Bij goed lesgeven en een band met de klas opbouwen hoort ook orde houden in de klas en in de school als geheel. Leerlingen blijken ook het best te presteren in een geordende en veilige omgeving. Gelukkig valt orde houden voor een groot deel te leren. Lessen in orde biedt (aanstaande) leraren een methode om een stimulerend werkklimaat te creŽren.

Deze methodiek, de Whole School Approach, is op vijf niveaus uitgewerkt: de klas, de school, de leraar, de leerling en de ouder. Voor deze niveaus worden instrumenten aangereikt om een plezierig leer- en leefklimaat te creŽren en adviezen gegeven over het ingrijpen bij ordeverstoringen. Het boek geeft tevens handvatten om binnen de school tot een gezamenlijke aanpak te komen. Verder is er aandacht voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen.

Lessen in orde biedt (aanstaande) leraren een methode om een stimulerend werkklimaat te creŽren.

Colofon:

isbn: 9789046903544 · 2013, 2de druk · paperback - 360p. · prijs: € 32.50
uitgeverij: Coutinho