Principles and pitfalls of English Grammar
J. Lachlan Mackenzie

cover Principles and pitfalls of English Grammar

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Nederlandstalige sprekers van het Engels maken geregeld fouten in de Engelse grammatica. Principles and Pitfalls of English Grammar gaat uit van het idee dat als je de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlands en het Engels beter kent, je de valkuilen makkelijker kunt vermijden.

Principles and Pitfalls biedt een duidelijke en gebruiksvriendelijke uitleg van de Engelse grammatica, die door oefeningen wordt ondersteund. Bovendien wordt de lezer attent gemaakt op verschillen tussen formele en alledaagse uitdrukkingen en tussen Brits en Amerikaans taalgebruik. Daarnaast is er aandacht voor de Engelse taal als lingua franca.

Op de bijbehorende website zijn bij elk hoofdstuk interactieve oefeningen beschikbaar.

In deze derde, herziene druk heeft veel overbodige theorie plaatsgemaakt voor een op de praktijk gerichte insteek. Er zijn veel nieuwe oefeningen ontwikkeld en de tekst is geactualiseerd en gemoderniseerd. Zo is er in de voorbeelden veel aandacht voor modern taalgebruik, zoals SMS-taal, en zijn de aanbevelingen gestoeld op recent onderzoek naar trends in de Engelse taal.

Principles and Pitfalls is geschreven voor Nederlandstalige universitaire en hbo-studenten die hun Engels willen verbeteren. Ook is het boek geschikt voor iedereen die in het dagelijks leven de Engelse taal gebruikt.

Colofon:

isbn: 9789046903629 · 2014, 3de herziene druk · paperback - 220p. · prijs: € 26.50
uitgeverij: Coutinho