Praktijkonderzoek op niveau · Inspelen op onderzoekdilemma's bij sociale studies
Joop Berding - Toby Witte

cover Praktijkonderzoek op niveau

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Uit de opleidingspraktijk van bachelor- en masteropleidingen blijkt dat praktijkonderzoek zelden geheel volgens de fasen uit de methodologieboeken verloopt. Ondanks de vele beschikbare handleidingen hebben veel studenten moeite met hun afstudeeronderzoek. In standaardwerken over praktijkonderzoek wordt te weinig rekening gehouden met de weerbarstige praktijk.

Juist deze praktijk is het uitgangspunt van Praktijkonderzoek op niveau.

Na een algemene beschouwing over de aard van praktijkonderzoek lopen de auteurs de verschillende onderzoeksfasen door en bespreken zij waar zich hindernissen kunnen voordoen. Eerst worden de onderzoeksopdracht en het onderzoeksplan besproken. Vervolgens gaan de auteurs in op het en het schrijven en presenteren van het onderzoeksverslag. Hierna besteden ze aandacht aan een onderbelicht fenomeen bij sociaalagogisch praktijkonderzoek: het publiceren van de onderzoeksresultaten. Het boek sluit af met criteria voor goed praktijkonderzoek.

Praktijkonderzoek op niveau bevat veel voorbeelden uit verslagen van werkelijk uitgevoerde onderzoeken. Ieder hoofdstuk sluit af met tips voor de desbetreffende onderzoeksfase.

Dit boek is bedoeld voor bachelor- en masterstudenten van sociaalagogische hbo-opleidingen, met afstudeerrichtingen als pedagogiek, sociaalpedagogische hulpverlening, cultureel-maatschappelijke vorming en maatschappelijk werk en dienstverlening.

Colofon:

isbn: 9789046903636 · 2013, 1ste druk · paperback - 110p. · prijs: € 16.50
uitgeverij: Coutinho