Taalbewust beroepsonderwijs · Vijf vuistregels voor effectieve didactiek
Tiba Bolle - Inge van Meelis

cover Taalbewust beroepsonderwijs

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

In alle vakken in het beroepsonderwijs dus niet alleen in de lessen Nederlands is aandacht voor taalvaardigheid essentieel: met een goede beheersing van de taal is het makkelijker om een vak te leren.

Taalbewust beroepsonderwijs beschrijft effectieve didactiek in het (v)mbo aan de hand van vijf vuistregels: werk doelgericht, zorg voor leerzaam taalaanbod, werk aan woordenschat, stimuleer toepassing en interactie en geef feedback. Deze vuistregels worden toegepast in acht praktijkvoorbeelden rondom vaardigheden als studieteksten begrijpen, een verslag of werkstuk schrijven, overleggen, presentaties geven en reflectiegesprekken voeren. Daarnaast wordt aan de hand van het Referentiekader Taal zichtbaar gemaakt wat je van de van leerlingen mag verwachten bij deze vaardigheden wat taal betreft. In het boek zijn praktijkopdrachten en formulieren opgenomen waarmee docenten direct zelf aan de slag kunnen in de vaklessen en taallessen.

Taalbewust beroepsonderwijs prikkelt docenten Nederlands en beroepsvakdocenten om hun lesactiviteiten taalstimulerend en leerzaam in te richten. Hiermee worden de lesactiviteiten effectiever, presteren leerlingen beter in de opleiding en werken ze tegelijkertijd aan verhoging van hun taalniveau, zodat ze goed voorbereid worden op zowel de beroepsgerichte examens als het examen Nederlands

Dit boek is een toegankelijke uitgave voor alle (aankomend) docenten in het (v)mbo, zowel beroepsvakdocenten als docenten Nederlands en taalcoaches.

Colofon:

isbn: 9789046903742 · 2014 · paperback - 224p. · prijs: € 38.50
uitgeverij: Coutinho