Handboek VVTO · Engels op de basisschool
Alessandra Corda - Karel Philipsen - Rick de Graaff

cover Handboek VVTO

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Vroeg Engels groeit snel in het basisonderwijs, mede door nieuw overheidsbeleid. Veel scholen zijn enthousiast begonnen, maar hebben behoefte aan informatie en richtlijnen op school- en leerkrachtniveau om te zorgen voor doorontwikkeling en borging. Handboek VVTO is het resultaat van een vruchtbare landelijke samenwerking tussen scholen, opleiders en onderzoekers, onder leiding van het Europees Platform. Het boek slaat een brug tussen wetenschappelijke kennis en good practices aan de ene kant en de behoeften van scholen aan de andere kant. Dat maakt het tot een uniek naslagwerk voor het gehele scholenveld, inclusief opleiding en nascholing.

Handboek VVTO bestaat uit drie delen. Deel I bevat een overzicht van (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen rond vvto. Deel II werkt toe naar de praktijk. Het gaat in op didactiek, organisatie en effecten van vvto, curriculumopbouw en kwaliteitsbeleid. In deel III worden praktijkvoorbeelden gegeven en uitwerkingen van een aantal specifieke thema’s voor vvto, zoals differentiatie, dyslexie, excellentie en nieuwe media.

Handboek VVTO is geschreven voor leerkrachten, schoolleiders, opleiders, studenten, beleidsmakers en iedereen die belangstelling heeft voor Engels in het basisonderwijs.

Aan het boek werkten meer dan dertig experts en ervaringsdeskundigen mee.

Colofon:

isbn: 9789046903957 · 2014,1ste druk · paperback - 328p. · prijs: € 34.50
uitgeverij: Coutinho