Rekenen en wiskunde uitgelegd · Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs
Peter Ale - Martine van Schaik

cover Rekenen en wiskunde uitgelegd

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Goed rekenonderwijs vereist een vakkundige leerkracht die boven de stof staat en vertrouwen heeft in zijn eigen rekenvaardigheid. Een startbekwame leerkracht beheerst niet alleen de basis, maar kent verschillende benaderingen van een probleem, zodat hij kan inspelen op de diverse rekenstrategieën van zijn leerlingen.

Met Rekenen en wiskunde uitgelegd brengt de (toekomstige) leerkracht zijn rekenkundige kennis op het niveau dat nodig is om goed rekenonderwijs te geven. Het boek volgt exact de structuur van de Kennisbasis Rekenen-Wiskunde zoals beschreven in de Toetsgids pabo van december 2013.

Rekenen en wiskunde uitgelegd biedt, naast de basisstof die in de boeken voor leerlingen staat, ook een uitbreiding van het vakkundig repertoire. De auteurs leggen bij alle onderwerpen een link naar de didactiek. Tevens zijn door het hele boek heen tips opgenomen die de leerkracht handvatten bieden om de stof bij de leerling onder de aandacht te brengen.

Deze tweede editie bevat een zeer uitgebreide oefencomponent om de eigen vaardigheid en het repertoire op Kennisbasisniveau te trainen. Nieuw op de website, naast uitwerkingen van alle opgaven, zijn de interactieve oefeningen en proeftoetsen.

Rekenen en wiskunde uitgelegd is bedoeld voor pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs.

Colofon:

isbn: 9789046904114 · 2014, 2de druk · paperback - 312p. · prijs: € 34.50
uitgeverij: Coutinho