Basisboek wiskunde en financiŽle rekenkunde · Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen
Donald van As - Jaap Klouwen

cover Basisboek wiskunde en financiŽle rekenkunde

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Studenten van economische studies moeten beschikken over parate kennis van en ervaring met het werken met kwantitatieve gegevens. Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde biedt studenten die kennis en ervaring.

In dit boek staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Alle toepassingen van deze functies en hun onderlinge verbanden komen aan de orde, met veel aandacht voor wiskundige bewerkingen. Daarnaast verkent Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde kwadratische functies, derdegraads functies, gebroken functies en trapfuncties. In de laatste twee hoofdstukken komen toepassingen uit de financiële rekenkunde en ondernemingsfinanciering aan bod. Excel is het hulpmiddel bij al deze kwantitatieve toepassingen.

In deze tweede herziene druk is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over rentabiliteitswaarde. Het hoofdstuk over financiële rekenkunde is herschreven en het onderwerp afschrijvingsmethoden is toegevoegd. Deze twee hoofdstukken samen dekken nu alle gangbare berekeningen in de financiële wereld. Het aantal opgaven is uitgebreid en er zijn nieuwe voorbeelden uit de commerciële economie en bedrijfseconomie opgenomen.

Op de bijbehorende website staan de antwoorden en de uitwerkingen van alle opgaven, oefententamens en extra cases met opdrachten.

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde is geschreven voor bachelorstudenten economie aan hbo en universiteit.

Colofon:

isbn: 9789046904152 · 2014, 2de herziene druk · paperback - 244p. · prijs: € 24.50
uitgeverij: Coutinho