Samen werken aan schoolsucces · School en ouders in het vo en mbo
Mariėtte Lusse - Annette Diender

cover Samen werken aan schoolsucces

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en samenwerking tussen school en ouders dragen bij aan schoolsucces. Maar hoe geef je dit vorm en hoe zorg je daarbij voor de balans tussen de regie van de leerling en de steun van de ouders? Samenwerken aan schoolsucces is het eerste boek dat daar specifiek voor het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op ingaat en een gedegen aanpak biedt.

Deel A van Samenwerken aan schoolsucces biedt de onderbouwing, het 'waarom', voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid. Het bevat inzichten van actueel onderzoek en geeft de dagelijkse praktijk op scholen in vo en mbo weer. Samen leidt dit tot tien in de praktijk geteste succesfactoren voor het verbeteren van de samenwerking tussen school en ouders. Deel B, het 'hoe', geeft vele handvatten voor het vormgeven van die samenwerking in de vorm van praktijkinterventies zoals het voeren van kennismakingsgesprekken of interactief huiswerk

Op de website staan hulpdocumenten, waaronder de printversies van de tien succesfactoren en quick scans, en links naar nuttige websites.
Dit boek is geschreven voor leraren- en sociale opleidingen en voor scholen in het vo en mbo.

Colofon:

isbn: 9789046904282 · 2014, 1ste druk · paperback - 224p. · prijs: € 24.50
uitgeverij: Coutinho