De pabotoets natuur en techniek haal je zo
Hans van der Grind

cover De pabotoets natuur en techniek haal je zo

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Vanaf 2015/2016 moeten mbo’ers en een deel van de havisten de landelijke verplichte Toelatingstoets Natuur en Techniek behalen om te mogen starten aan een pabo. Deze toets test de kennis en vaardigheden op havo 3/vmbo-T 4 niveau. Op basis van scores op de voorloper van deze toets, is de verwachting dat deze voor veel aankomende pabostudenten een struikelblok gaat vormen. De pabotoets natuur en techniek haal je zo is, samen met de uitgave Natuuronderwijs inzichtelijk, een gedegen oefeningsbron voor een goede voorbereiding op de toelatingstoets en de kennisbasistoets. Dit boek voldoet aan de aangepaste eisen voor de pabo, zoals beschreven in het SLO-document 'Handreiking natuur en techniek', juli 2014.

De pabotoets natuur en techniek haal je zo onderscheidt zich van andere aangeboden leermiddelen door direct in te zetten op het oefenen met de grote hoeveelheid vereiste leerinhouden (kernconcepten) van de Toelatingstoets. Het boek bevat bijna zeshonderd oefenvragen met antwoorden plus uitleg en verwijzingen naar de corresponderende leerinhouden in de pabomethode Natuuronderwijs inzichtelijk. Het grote voordeel is dat je op deze manier snel aan de slag kunt met de kennis per (deel)kernconcept die je nog moet bijspijkeren, en jezelf dus efficiënt en effectief kunt voorbereiden.

De pabotoets natuur en techniek haal je zo is geschikt voor aankomende pabo studenten en studenten die hun kennis willen bijspijkeren.

Colofon:

isbn: 9789046904749 · 2015, 1ste druk · paperback - 256p. · prijs: € 24.50
uitgeverij: Coutinho