Natuuronderwijs inzichtelijk · Een basis voor de vakinhoud van natuur, wetenschap en techniek
Carla Kersbergen - Amito Haarhuis

cover Natuuronderwijs inzichtelijk

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Is een spin een insect? Waarom zitten er zeven dagen in een week? Hoeveel hefbomen heeft een nagelknipper? Natuuronderwijs op de basisschool is een veelzijdig vak: het omvat de levende en niet-levende natuur en heeft veel raakvlakken met de leergebieden techniek, milieu en gezond gedrag.
De zeven hoofdstukken in dit boek omvatten de belangrijkste leerstof over planten en dieren, lichaam en gezondheid, ecologie en milieu en verschijnselen uit de natuur en de techniek. Natuuronderwijs inzichtelijk draait niet om het ‘stampen’ van feiten, maar geeft grip op de essentie van de onderwerpen met behulp van instructieve tekeningen, kleurenfoto’s, vragen, 'doe-opdrachten' en concrete lesideeën.

Met Natuuronderwijs inzichtelijk, hét meest gebruikte bronnenboek voor de hele studieloopbaan, kunnen pabostudenten zich de vakinhouden van deze leergebieden eigen maken. Het boek is afgestemd op de toelatingstoets en de kennisbasis Natuur en Techniek. Samen met De pabotoets voor natuur en techniek haal je zo vormt het dé basis voor iedere (aankomende) pabostudent. Voor leerkrachten in het basisonderwijs is het een praktisch naslagwerk ter voorbereiding op hun lessen.

Natuuronderwijs inzichtelijk is geschreven voor (aankomende) studenten aan de pabo en voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Colofon:

isbn: 9789046904879 · 2015, 4de druk · paperback - 478p. · prijs: € 36.00
uitgeverij: Coutinho