Praktijkonderzoek in de school
Cyrilla van der Donk - Bas van Lanen

cover Praktijkonderzoek in de school

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Veel leraren en leraren-in-opleiding voeren praktijkonderzoek uit in hun eigen school. Op een systematische wijze gaan zij op zoek naar antwoorden op vragen die hun onderwijspraktijk oproept. Dit leidt enerzijds tot nieuwe kennis en inzichten over de dagelijkse onderwijspraktijk en anderzijds tot oplossingen voor praktijkproblemen die zij in hun werk signaleren. Praktijkonderzoek wordt op die manier ingezet als professionele leerstrategie. Het is een vorm van leren op de werkplek die nadrukkelijk verbonden is aan het dagelijks handelen. Praktijkonderzoek in de school biedt een leidraad bij het voorbereiden en uitvoeren van dit praktijkonderzoek. De methodiek kenmerkt zich door een krachtige verbinding tussen onderzoeken en innoveren. Deze biedt hierdoor concrete handvatten voor duurzame schoolontwikkeling.

Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken hebben de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar het onderwijs. Dit vanuit een realistische visie op de waarde die het onderzoek kan hebben voor de school, de leraren, de leerlingen en hun ouders. In twee inleidende hoofdstukken wordt een algemeen beeld geschetst van praktijkonderzoek en de toepassing ervan in het onderwijs. Daarna volgen zeven hoofdstukken waarin steeds een van de kernactiviteiten van praktijkonderzoek centraal staat: oriënteren, richten, plannen, verzamelen, analyseren en concluderen, ontwerpen, en rapporteren en presenteren. Alle hoofdstukken worden afgesloten met oefeningen waarmee (aankomende) leraren hun onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen.

In deze derde, herziene druk zijn in samenspraak met de opleidingen, (inter)nationale samenwerkingspartners en het scholenveld de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De werkwijze van praktijkonderzoek is verbonden aan de onderzoeksterminologie van de sociale wetenschappen
  • De literatuurstudie is nadrukkelijker verbonden aan de probleemanalyse
  • Er is meer aandacht voor de formatieve evaluatie van een ontwerp en het implementatieproces bij onderwijsvernieuwing
  • De bronnen en voorbeelden zijn geactualiseerd
  • Er is aanvullende webondersteuning beschikbaar voor studenten en docenten

Praktijkonderzoek in de school is zowel bedoeld voor aankomende leraren in Nederland en België als voor professionals die al in het onderwijs werkzaam zijn.

Een code in het boek geeft de gebruiker exclusieve toegang tot de website. Hier is ondersteunend materiaal te vinden, waaronder definities van begrippen, uitwerkingen van de oefenopgaven, weblinks en sjablonen voor onderzoeksinstrumenten. Het docentendeel biedt opleidingsdocenten handreikingen voor het ontwikkelen van een onderzoeksleerlijn en het begeleiden en beoordelen van praktijkonderzoek. Ook vinden zij hier een presentatie die gebruikt kan worden voor hoor- of werkcolleges.

Colofon:

isbn: 9789046905135 · 2016, 3de herziene druk · paperback - 347p. · prijs: € 32.50
uitgeverij: Coutinho