Rekenen-wiskunde en didactiek · De rol van de leerkracht in het basisonderwijs
Peter Ale - Martine van Schaik

krijg een mail bij publicatie: vers van de pers

cover Rekenen-wiskunde en didactiek

  Bookmark and Share

Docentenexemplaren kunt u pas aanvragen wanneer het boek verschenen is.

Kunnen rekenen is in de maatschappij, naast een goede taalbeheersing, van groot belang. Het lijkt een open deur. Toch wordt er, als de media gelijk hebben, in ons onderwijs te weinig aan gedaan, of in ieder geval vindt men het niveau te laag. Om kinderen rekenen te leren is meer nodig dan het doorlopen van de rekenmethode. Er is een leraar nodig met enthousiasme voor het vak en bovendien een grondige basis van kennis en vaardigheden van zowel het rekenen als de didactiek.

In Rekenen-wiskunde didactiek staan de didactische vaardigheden om goed reken-/wiskundeonderwijs te verzorgen in het basisonderwijs centraal. Uniek is dat de theorieën van de verschillende didactische stromingen worden uitgelegd en vertaald naar het huidige reken-/wiskunde curriculum van het basisonderwijs.
Ook onderscheidend is dat de opbouw van Reken-wiskunde didactiek de structuur van het basisonderwijs volgt: onderbouw, middenbouw en bovenbouw, tezamen ondergebracht in één boek.
Deel I beschrijft de theorie die ten grondslag ligt aan de huidige rekendidactiek.
Deel II, III en IV gaan over de bouwen.
Het afsluitende deel V bevat een project. Het boek biedt veel voorbeelden, opdrachten, tips en verwijzingen naar materialen of achtergrondliteratuur.

Reken-wiskunde didactiek is bedoeld voor pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs.
Samen met de uitgave Rekenen en wiskunde uitgelegd vormt dit boek een complete dekking van de kennisbasis Rekenen en wiskunde.

Colofon:

isbn: 9789046905562 · 2017, 1ste druk · paperback - 360p. · prijs: € 42.50
uitgeverij: Coutinho