De Cirkel van veiligheid-interventie · Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties
Bert Powell - Glen Cooper - Kent Hoffman - Bob Marvin

cover De Cirkel van veiligheid-interventie

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Dit is het complete handboek voor de Cirkel van veiligheid-interventie (CVV-interventie), het programma dat wereldwijd wordt toegepast bij gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun ouders of verzorgers. Op basis van dertig jaar onderzoek naar gehechtheid en vroege interventies beschrijven de auteurs de theorie en technieken van de CVV.

Bij de behandeling staat de bespreking van filmopnamen centraal die de gehechtheidsproblemen tussen ouder en kind op een toegankelijke manier verduidelijkt. Aan gehechtheidsproblemen liggen niet zozeer gedragsproblemen van het kind ten grondslag, als wel gevoeligheden die voortkomen uit de opvoeding van de ouders. Inzicht daarin komt de band tussen ouders en kind ten goede, en stimuleert hun ontwikkeling en welbevinden.

Dit boek biedt scherpe observaties en rijke inzichten in ouder-kindinteracties en -relaties. Het bevat uitvoerig beschreven voorbeelden, concrete instructies, protocollen en hand-outs en is bedoeld voor therapeuten, psychiaters en andere professionals die opvoedingsgerelateerde problemen behandelen.

Colofon:

isbn: 9789057124334 · 2016 · paperback - 432p. · prijs: € 59.95
uitgeverij: Nieuwezijds