Stoutenburg · leven in verbondenheid
Lisette van der Wel

cover Stoutenburg

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Franciscus van Assisi, een christelijke mysticus uit de Middeleeuwen, liet in zijn tijd zien dat een andere manier van leven mogelijk is. Hij brak met zijn rijke koopmansmilieu en volgde zijn verlangen naar iets anders, waarin hij waarheid, vreugde en diepte ervoer: leven in ontvankelijkheid voor het mysterie, in broeder- en zusterschap, zonder bezit, gehoorzaam aan een innerlijke roeping. Dicht bij zichzelf, dicht bij de aarde. Stoutenburg zet deze inspiratie op haar manier voort, praktisch en lichtvoetig, bezield en veerkrachtig.

Stoutenburg biedt als hedendaags milieuklooster een rustpunt in een hectische wereld. Het is een plek waar mensen tot zichzelf kunnen komen, verbinding kunnen maken met de natuur. Ook is het een plek van gemeenschap, warme gastvrijheid en open spiritualiteit.

Dit boek laat zien hoe de leidende principes van Stoutenburg - gemeenschap, natuurverbondenheid en spiritualiteit - geleefd worden op een wijze die velen inspireert.

Colofon:

isbn: 9789062245451 · 2015 · hardcover - 122p. · prijs: € 17.50
uitgeverij: Jan Van Arkel