Op poŽtische wijze · Handleiding voor het lezen van poŽzie
Ernst van Alphen - Lizet Duyvendak - Maaike Meijer - Ben Peperkamp

cover Op poŽtische wijze

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Voor de niet-geoefende poŽzielezer is een gedicht vaak een moeilijk te doorgronden geheel. Het ontbreekt de lezer soms aan bekendheid met het instrumentarium van de dichter en met de effecten die met dit instrumentarium beoogd worden. Op poŽtische wijze wil deze barriŤres opheffen. Dit gebeurt op een zeer inzichtelijke manier. De auteurs van het boek benaderen poŽzie als een taalspel en helpen de lezer zich de regels ervan eigen te maken. De toon van het boek is nuchter, de opzet didactisch door de vele voorbeelden en opdrachten.

Colofon:

isbn: 9789062830084 · 1996, 1ste druk · paperback - 190p. · prijs: € 18.50
uitgeverij: Coutinho