Taal in actie · Hoe mensen communiceren met taal
Hanneke Houtkoop - Tom Koole

cover Taal in actie

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Taal in actie is een compleet en verhelderend overzicht van de verschillende benaderingen binnen het onderzoeksterrein van taal in gesprekken en is bedoeld voor studenten talen en communicatie.

In dit boek staat de vraag centraal hoe mensen taal gebruiken om te communiceren. De afgelopen decennia is binnen de filosofie, de sociologie, de antropologie, de psychologie en de taalwetenschap de vraag gesteld hoe mensen het voor elkaar krijgen dat ze elkaar begrijpen terwijl hun taalgebruik vaak zo onprecies lijkt. In Taal in actie worden in acht hoofdstukken de verschillende benaderingen van dit vraagstuk gepresenteerd.

Per hoofdstuk stellen de auteurs steeds een benadering voor, waarbij de achtergronden, de onderzoeksmethoden en de analytische concepten van de betreffende benadering worden gepresenteerd en toegelicht door middel van illustratieve, authentieke gespreksfragmenten uit verschillende contexten.

Hanneke Houtkoop en Tom Koole zijn werkzaam aan het Onderwijsinstituut Nederlands en het Utrechts Instituut voor Lingu´stiek, UIL-OTS van de Universiteit Utrecht.

Colofon:

isbn: 9789062831906 · 2000, 1ste druk · paperback - 180p. · prijs: € 17.00
uitgeverij: Coutinho