Writing Better English · A Multi-purpose Model for Advanced Speakers
Manon van der Laaken - R.E. Lankamp - M. Sharwood Smith

cover Writing Better English

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Writing Better English is een bondig handboek waarin de cursist een basismodel vindt voor het schrijven van niet-literaire Engelse teksten, zoals brieven, onderzoeksrapporten en essays. Het eerste deel van dit boek biedt in kort bestek de belangrijkste regels voor het schrijven van behoorlijke teksten in de Engelse taal. De auteurs besteden veel aandacht aan de manier waarop een goed betoog wordt opgebouwd. Zij wijzen in dit verband vooral op het belang van de alinea als een van de belangrijkste bouwstenen in de constructie van het betoog. Het tweede deel van het boek bestaat uit oefeningen waarmee de cursist zich de stof eigen kan maken. Deze uitgave is ten opzichte van de tweede druk voor wat betreft de opzet niet veranderd, maar wel geactualiseerd.

Colofon:

isbn: 9789062832767 · 2001, 3de druk · paperback - 82p. · prijs: € 10.00
uitgeverij: Coutinho