Beter Nederlands 2 · Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen
Dina Bouman-Noordermeer - Marilene Gathier - Erica Griffioen

cover Beter Nederlands 2

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Beter Nederlands is een serie grammaticale oefenboeken voor anderstaligen die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs in hun land van herkomst hebben gehad. Het inleidende deel, Beter Nederlands, behandelt de grammatica voor beginners (vanaf NT2-niveau 1). Beter Nederlands 1 en Beter Nederlands 2 bieden verdieping voor anderstaligen die al over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken (vanaf NT2-niveau 3). Elk deel is voorzien van theorie (voor de docent), een sleutel bij de oefeningen en een register. In Beter Nederlands 2 komt in elk hoofdstuk een bepaald grammaticaal probleem aan de orde, bijvoorbeeld de plaats van het scheidbare deel van werkwoorden in de zin. Voorbeeldzinnen maken duidelijk op welke manier het grammaticale probleem kan worden opgelost. In oefeningen kunnen mogelijke oplossingen zelf getoetst worden.

In deze herziene vijfde druk van Beter Nederlands 2 zijn gedateerde woorden vervangen en overbodige woorden geschrapt. Ook is het formaat van het boek vergroot, zodat de cursisten meer ruimte hebben om hun antwoorden in te vullen.

De auteurs Dina Bouman-Noordermeer, Marilene Gathier, Erica Griffioen en Rita Rutten zijn als docent en/of stafmedewerker verbonden aan het Albeda College (Rotterdam), het ROC Utrecht en het ROC Zadkine (Rotterdam).

Colofon:

isbn: 9789062833689 · 2003, 5de druk · paperback - 125p. · prijs: € 11.50
uitgeverij: Coutinho