Basiscursus Fins deel 1
Päivi Schot-Saikku

cover Basiscursus Fins deel 1

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Het Fins behoort met onder andere het Hongaars en het Ests tot de Finoegrische taalgroep. Deze talen hebben voor een Nederlandstalige niets vertrouwds en iets heel verrassends. De Basiscursus Fins in drie delen en een Klein Woordenboek Fins bieden een methode Fins die speciaal is toegesneden op Nederlandstaligen.

Deel 1 van deze Basiscursus Fins is een praktische leergrammatica. Leergrammatica wil zeggen dat de taal vanuit de grammatica ontsloten wordt. Praktisch wil zeggen dat deze uitgave speciaal herzien is met het oog op zelfstudie. Er zijn oefeningen toegevoegd en er wordt aandacht geschonken aan bijzondere uitdrukkingen en aan de spreektaal.

Colofon:

isbn: 9789062833955 · 2004, 2de druk · paperback - 201p. · prijs: € 26.00
uitgeverij: Coutinho