Leraar in een kleurrijke school · Keuzes en overwegingen van docenten rondom het lesgeven in een multiculturele school
Perry den Brok - Maaike Hajer - Jaap Patist - Lejo Swachten

cover Leraar in een kleurrijke school

  Bookmark and Share

In 2003 sloten twee Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs de deuren: het Thorbecke College en het Niels Stensen College. Segregatie vormde daarvan de oorzaak: het aandeel allochtone leerlingen groeide, maar het totale leerlingenaantal slonk snel. Wat gebeurde er intussen in het onderwijs zelf? Leraar in een kleurrijke school laat zien wat werken in een multiculturele school in het hedendaagse Nederlandse onderwijs betekent, ge´llustreerd met vele citaten van docenten, schoolleiding en leerlingen. Aan de orde komen het pedagogisch klimaat, de didactiek en het omgaan met ouders en schoolomgeving. Ruime aandacht krijgen aspecten als het opbouwen van een goede relatie met leerlingen, (taal)ontwikkeling in alle vakken en zelfstandigheidsontwikkeling.

Deze ervaringen zijn relevant voor het groeiend aantal scholen die hun leerlingenpopulatie van kleur zien veranderen. Het boek biedt inspiratie aan docenten die individueel of in teamverband aan de kwaliteit van hun onderwijs werken. Opdrachten bij de hoofdstukken maken het boek geschikt voor gebruik binnen de lerarenopleiding en trainingen.

Dit boek is gebaseerd op een onderzoek van het lectoraat, Lesgeven in de Multiculturele School aan de Hogeschool van Utrecht. Perry den Brok is lid van de kenniskring van dit lectoraat en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Maaike Hajer is lector en adviseerde als taaldeskundige bij de didactiekontwikkeling op de twee scholen. Jaap Patist is oud-docent van het Niels Stensen college, lid van de kenniskring en vakdidacticus geschiedenis. Lejo Swachten is cultureel antropoloog en co÷rdineert het kenniscentrum Internationalisering van de Hogeschool van Utrecht.

Colofon:

isbn: 9789062834365 · 2004, 1ste druk · paperback - 206p. · prijs: € 20.00
uitgeverij: Coutinho