Welgespeld · Werkwoordspelling voor het hoger onderwijs
Wilma van der Westen

cover Welgespeld

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Foutloos spellen blijkt voor veel studenten in het hoger onderwijs niet vanzelfsprekend. Voor de meesten van hen vormt de werkwoordspelling het grootste struikelblok. Recent psycholingu´stisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet komt door het foutief toepassen van de regels, maar ook door de werking van het woordgeheugen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van het aanleren van werkwoordspelling.
In Welgespeld worden de regels uiteengezet voor diegenen die ze nog niet beheersen, Ún worden de hardnekkige fouten van gevorderde spellers aangepakt met behulp van de nieuwe didactische inzichten. De student maakt eerst een begintest, aan de hand waarvan hij zelf een keuze kan maken uit de verschillende onderdelen van deze methode. Met behulp van voorbeeldzinnen en oefeningen maakt hij zich vervolgens de geselecteerde stof eigen. De oefenzinnen worden snel langer en gecompliceerder en bereiken uiteindelijk het vereiste hbo- en wo-taalniveau.
Door de persoonlijke keuze uit de leerstof en door de toegankelijke uitleg zonder taalkundig jargon, is dit boek niet alleen bruikbaar in de les, maar ook uitstekend geschikt voor zelfstudie.

Colofon:

isbn: 9789062834709 · 2005 · paperback - 208p. · prijs: € 20.00
uitgeverij: Coutinho