Het verschijnsel taal · Een kennismaking
Peter M. Nieuwenhuijsen

cover Het verschijnsel taal

  Bookmark and Share

Dit boek gaat over taal in het algemeen, als vermogen dat ieder mens is aangeboren. Het bestaat uit vier delen. Het begint met de vraag wat taal nu eigenlijk is. Taal is niet hetzelfde als spraak (denk aan gebarentaal), en is ook niet gelijk aan schrift - er zijn immers duizenden talen die geen schrift hebben. Taal is een bindmiddel tussen mensen, maar kent veel variatie, zowel in de tijd als geografisch. De taal van een randstedeling anno nu is anders dan van een Limburgse boer uit de zeventiende eeuw, maar ze spreken allebei Nederlands. Dat is het onderwerp van het tweede deel. Het derde deel behandelt de vraag hoe een klein kind in zon korte tijd zoiets ingewikkelds als taal kan leren. In het laatste deel van het boek maakt de lezer kennis met het systeem van regels, dat ten grondslag ligt aan taal.

De auteur is onder meer verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Colofon:

isbn: 9789062834921 · 2005, 2de druk · paperback - 284p. · prijs: € 27.50
uitgeverij: Coutinho