Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs
Renť Appel - Anne Vermeer

cover Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Om goed taalonderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk te weten hoe iemand een vreemde of tweede taal leert. De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het verloop van tweede- of vreemde-taalverwerving en de factoren die van invloed zijn op het verwervingsproces. Ook is veel duidelijk geworden over de toepassing van deze kennis in het onderwijs. Appel en Vermeer zetten in dit boek een aantal theorieŽn over T2-verwerving in de verf en bespreken de belangrijkste didactische benaderingen, waarbij zij veel naar onderzoek verwijzen. Het boek staat echter ook dicht bij de lespraktijk doordat zij veel voorbeelden geven. Zij laten zien dat een combinatie van benaderingen, waarbij de docent goed kijkt naar het taaldoel en de eigen wensen en kenmerken van cursisten, de meeste kans geeft op een goed verlopend taalverwervingsproces. Ook voor lezers met een geringere taalkundige scholing is het boek goed toegankelijk doordat taalkundige termen waar mogelijk vermeden zijn.

Colofon:

isbn: 9789062839520 · 1996, 2de druk · paperback - 274p. · prijs: € 23.00
uitgeverij: Coutinho