Spelenderwijs · Ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind
Sieneke Goorhuis-Brouwer

cover Spelenderwijs

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

In de huidige tijd wordt te weinig rekening gehouden met de neurobiologische aspecten van de vroegkinderlijke ontwikkeling. Kinderen zouden zo vroeg mogelijk al van alles moeten leren. Maar ontwikkelingen verlopen fasegewijs en doen zich niet alleen voor op het terrein van taal, motoriek, waarneming en denken, maar ook op emotioneel en sociaal gebied. Het heeft geen zin om die processen te forceren of te versnellen; dat kan zelfs schadelijk zijn voor het jonge kind.

Spelend leren heeft de plaats ingenomen van het intrinsieke spel dat van het kind zelf uit gaat. Echter, in de vroegkinderlijke ontwikkeling moet juist het vrije spel aanleiding zijn om te komen tot creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Met talloze voorbeelden en anekdotes schetst Sieneke Goorhuis-Brouwer de problemen rond de huidige methodische aanpak van leren en opvoeden, versus de spontane ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Spelenderwijs geeft inzicht in de manier waarop jonge kinderen in de wereld staan.

Colofon:

isbn: 9789088503313 · 2012 · paperback - 128p. · prijs: € 12.90
uitgeverij: SWP