Voorlezen gaat zo · Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang
Margriet Chorus - Irma van Welzen

cover Voorlezen gaat zo

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

Voorlezen is leuk en zeer belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van de allerkleinsten. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Toch wordt nog niet in alle kindercentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen zich af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? Hoe geef je het lezen een vaste plaats in de drukke dagindeling van het kindercentrum? Wat doe je met peuters die nog geen Nederlands spreken?

In Voorlezen gaat zó vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen. De tips en vele voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse praktijk. De resultaten van onderzoeken naar voorlezen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en de buitenschoolse opvang zijn ook op een toegankelijke manier verwerkt in dit boek.

In 2002 verscheen Voorlezen gaat zó voor het eerst. In deze derde compleet geactualiseerde druk zijn de nieuwste onderzoeken verwerkt.

Colofon:

isbn: 9789088504167 · 2013, 3de herziene druk · paperback - 112p. · prijs: € 16.90
uitgeverij: SWP