Peuteren en Kleuteren · De breintheorie over het leren van het jonge kind
Betsy van de Grift

cover Peuteren en Kleuteren

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

'Op het schoolplein, bij de peuters, komen ze elkaar tegen, de kinderopvang en het primair onderwijs. En het is een gespannen ontmoeting: beide sectoren hebben in hun cultuur-historische achtergrond een beladen opvatting over spelen en leren. Maar ze delen ook wat. Een wereldwijde professionalisering van het OOJK veld; de opvoeding van en onderwijs aan het jonge kind.'

Peuteren en kleuteren gaat in op zowel die gespannen ontmoeting als op de professionalisering. Het biedt vervolgens een diepgaande neurowetenschappelijke benadering van de bijzondere manier waarop jonge kinderen leren. Want het Jonge Kind leert anders dan het nog iets jongere kind en ook anders dan het oudere kind. En het maakt niet uit hoe wij dat nou noemen, spelen of leren, het zijn autonome leermonsters!

Thema’s: breinontwikkeling, zintuigen, patroonherkenning, autonoom leren versus cognitief leren, intelligentie, spel, redeneren, executieve functies, taal en rekenen.
Peuteren en kleuteren is een uniek, praktijk geïnspireerd theorieboek voor de (aankomende) OOJK- professional. Het bevat een 'in-één-oogopslag-model' waarin de samenhang van de ontwikkelingsgebieden tussen 2,5 en 6 jaar zichtbaar wordt. Met APA-referenties.

Colofon:

isbn: 9789088505065 · 2014, 1ste druk · hardcover - 144p. · prijs: € 19.90
uitgeverij: SWP