Hoezo probleemouders? · Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij
Alice van der Pas

cover Hoezo probleemouders?

  Bookmark and Share

docentenexemplaar aanvragen

De auteurs snijden heikele onderwerpen aan: denkkronkels in de nieuwe Jeugdwet, het groeiend aantal vechtscheidingen, de non-status van de honderdduizenden stief- en pleegouders die andermans kinderen helpen grootbrengen - en wat te denken van het venijn waarop ouders elkaar tracteren wanneer 'dat kind' van 'die moeder' de sfeer in de klas van 'mijn kind' verpest!
Ook opbeurende zaken komen aan bod. Alternatieven bestaan ook al, zoals ervaren 'probleemouders' die bemiddelen bij jeugdzorgtrammelant van andere ouders. En keukentafelgesprekken thuis bij onzekere jonge ouders.

De verbindende rode draad is de overtuiging dat het etiket ‘probleemouder’ wijst op leemtes in de relatie gemeenschap-ouders. 'Kinderen grootbrengen' lukt alleen, weten we intussen, met stut en steun uit eigen kring en met onverdunde solidariteit vanuit de grotere gemeenschap. De gemeenschap aarzelt echter.

De auteurs:
Janneke van Bockel – ouderschapsdeskundige:schrijft, denkt & coacht over het ouderperspectief
Dr. Merian Bouwmeester – orthopedagoog, ontwikkelde de methodiek ‘Stevig Ouderschap’
Mr. Dr. Goos Cardol – lector ‘Opvoeden in het Publieke Domein’ Hogeschool Zuyd
Marcel De Beukeleer – oprichter en algemeen secretaris OudersNetwerk Vlaanderen vzw
Wim Goossens – expertdocent en projectleider ‘ouderschapstheorie’ Hogeschool Zuyd
José Koster – traint beroepskrachten van diverse snit in de omgang met ouders
Dr. Sietske Dijkstra – psycholoog, onderzoeker en lector ‘huiselijk geweld’
Gé Haans – pedagoog, 35 jaar jeugdbescherming: pleegzorg en de positie van de ouders
Dr. Margreth Hoek – econoom, onderzoeker ouderschap, eigenaar Bureau Hoek
Dr. Alice van der Pas – ouderbegeleider en gezinstherapeut, schrijver en opleider

Colofon:

isbn: 9789088505171 · 2014 · paperback - 96p. · prijs: € 19.90
uitgeverij: SWP